Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích
Přednášející: Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR)

Datum:
2052014
17:00

Místo konání:
-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019