Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

 • Z Komenského korespondence: s kým si psal, o čem a jak?
  z-komenskeho-korespondence-s-kym-si-psal-o-cem-a-jak

  6. 11. 2021
  14.30
  živě na Youtube


  Scénické čtení s komentářem, sestavené z výňatků z korespondence Jana Amose Komenského.

  Připravují pracovníci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku: M. Slavíková, M. Steiner, V. Urbánek, pod vedením T. Havelky.

  Každá ukázka bude vybrána s ohledem na nějakou epistolární specifičnost. Půjde o nečetné zmínky o jeho soukromém životě a výuce syna Daniela, komentáře vlastních děl (např. Janua lingvarum, Fyzika aj.), exkluzivní korespondenci s braniborským učencem v Anglii Joachimem Hübnerem či strategii při výměně dopisů s vysoce postavenými reprezentanty moci.

  Sledujte a odebírejte náš youtube kanál Comenius online:

 • 
  Acta Comeniana 32 (LVI)

  Acta Comeniana 32 (LVI)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2018

  zobrazit více
 • 
  Acta Comeniana 33 (LVII)

  Acta Comeniana 33 (LVII)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2019

  zobrazit více
 • 
  Acta Comeniana 31 (LV)

  Acta Comeniana 31 (LV)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)
  Praha: Filosofia, 2017

  zobrazit více
 • 
  Acta Comeniana 30 (LIV)

  Acta Comeniana 30 (LIV)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)
  Praha: Filosofia, 2016

  zobrazit více

Acta Comeniana – International review

Acta Comeniana is an international scholarly journal for Comenius Studies and early modern intellectual history which was founded by Ján Kvačala under the title Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského in 1910. It is published once a year by the FILOSOFIA, publishing house of the Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Acta Comeniana is open to all contributions dealing with Comenius Studies and history of early modern philosophy, science and knowledge, education, literature, political and religious thought. A special if not exclusive focus is devoted to central European intellectual history. The journal does not prefer any specific methodology and welcomes both papers based on archival or library research and papers focusing more on the interpretative approach. The journal accepts papers in English, German and French and the editors are able to offer Czech contributors assistance with linguistic revisons or translations. All contributions except of reviews are being anonymously sent for peer-reviewing to two referees.

Acta Comeniana are indexed / abstracted by ERIH (European Reference Index for the Humanities) and SCOPUS (Elzevier) and CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 ac logs

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019