Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuální kalendář akcí

1162015
10:30
Přednáška

Dějiny české raně novověké liturgie jako historický problém

Dr. Nicolas Richard (Fondation Thiers, Paris)

Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

 
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Přednáška představí rozpracovaný projekt zaměřený na problematiku liturgických reforem v Čechách v 16. - 18. století. Cílem projektu není zkoumat liturgii pouze jako výraz sociálního, respektive politického řádu nebo jako reprezentaci, nýbrž zaměřuje se na liturgii jako určitou teorii a praxi, které měly vlastní pravidla a specifické cíle. Dosud chybí historický rozbor liturgie pražské katolické arcidiecéze v období před- a potridentském. Přednáška se zaměří mimo jiné na intelektuální rovinu, pokusí se konceptuálně navázat na studii Bruna Neveuho Érudition et religion a bude zkoumat učenecký přístup k liturgii v českém prostředí. Zároveň položí několik zásadních otázek. Jak současníci pohlíželi na liturgii? Je možné považovat pražskou liturgii za specifickou? Jaké místo zaujímá otázka liturgie v intelektuálních dějinách raně novověkých Čech?

15102015
14:00
Přednáška

Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky „knihy přírody“

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
-
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

9112015
13:30
přednáška

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

262016
14:00
Přednáška

Utopia in Ramon Llull’s Blanquerna

Prof. Francesc Torres Marí

zasedací místnost FLÚ AV ČR,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

962016
14:00
Přednáška

Nation, patria, religion and liberty – old and new political discourses in the textual tradition of the Bocskai-rebellion and the 17th century political thought in Hungary

Gábor Kármán a Márton Zászkaliczky (Budapest)

zasedací místnost FLÚ AV ČR,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

1210.

13102016
XXX. Mezinárodní komeniologické kolokvium

Fines – Limes – Termini

Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského

 

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

20102016
14:00
Přednáška

Machiavellian Propaganda and Advice after the Bohemian Revolt of 1618

Dr. Gábor Almási (Eötvös Loránd University, Budapest)

zasedací místnost CMS AV ČR,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

24112016
14:00
Přednáška

Two Visionaries in Upper Lusatia: Jacob Böhme and Christoph Kotter

Dr. Leigh Penman (University of Queensland, Brisbane, Australia)

zasedací místnost FLÚ AV ČR,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

16122016
14:00
Přednáška

Žluč pod nebesy. Jan Amos Komenský jako melancholik lásky

Mgr. Matouš Jaluška (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

zasedací místnost CMS,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

2742017
16:15
Přednáška

Divadelní hry lešenského gymnázia v 17. století

PhDr. Markéta Klosová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)

zasedací místnost FLÚ,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020