Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

logo av cr F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Aktuální kalendář akcí

732014
14:00
Přednáška

The Theory of Distinctions in Suárez and Descartes and the Mind-body Problem

Dr. Andrés L. Jaume (Universidad de las Islas Baleares)
-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

2052014
17:00
Přednáška

Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích

Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR)
-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


COLLEGIUM EUROPAEUM

Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení
FF UK & FLÚ AV ČR

1262014
13:30
Přednáška

The Art of Combination in Alsted´s Transylvanian Works

Dr Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest)
-
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, přednáškový sál


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

189.

1992014
Mezinárodní konference

The Practice of Scholarly Communication: Correspondence Networks between Central and Western Europe, 1550-1700

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, zasedací místnost, 1. patro


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

1510.

16102014
XXIX. Mezinárodní komeniologické kolokvium

Hus, Komenský a česká reformace

Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského

 

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

511.

7112014
9:00
Mezinárodní konference

Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.–18. století

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Universität Stuttgart
Joblonski-Forschungsstelle

2632015
14:00
Přednáška

Three Episodes in the Acceptance of Comenius in Japan and the Challenges of Comenius Study

Prof. Shinichi Sohma

Zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
FLÚ AV ČR, v. v. i.

2752015
17:00
Přednáška

Jan Hus a Martin Luther očima Jana Amose Komenského

PhDr. Martin Steiner

Muzeum města Ústí nad Labem
Cyklus přednášek Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech, III. díl
462015
16:00
Přednáška

Contested Legacies of the Late Middle Ages: Reason, Mystery and Participation in Comenius and Baxter

Dr. Simon J. G. Burton

Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1
1162015
10:30
Přednáška

Dějiny české raně novověké liturgie jako historický problém

Dr. Nicolas Richard

Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

 

Přednáška představí rozpracovaný projekt zaměřený na problematiku liturgických reforem v Čechách v 16. - 18. století. Cílem projektu není zkoumat liturgii pouze jako výraz sociálního, respektive politického řádu nebo jako reprezentaci, nýbrž zaměřuje se na liturgii jako určitou teorii a praxi, které měly vlastní pravidla a specifické cíle. Dosud chybí historický rozbor liturgie pražské katolické arcidiecéze v období před- a potridentském. Přednáška se zaměří mimo jiné na intelektuální rovinu, pokusí se konceptuálně navázat na studii Bruna Neveuho Érudition et religion a bude zkoumat učenecký přístup k liturgii v českém prostředí. Zároveň položí několik zásadních otázek. Jak současníci pohlíželi na liturgii? Je možné považovat pražskou liturgii za specifickou? Jaké místo zaujímá otázka liturgie v intelektuálních dějinách raně novověkých Čech?

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign