Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Digitalizace a vizualizace korespondence J.A.Komenského (1592–1670)

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku připravilo video, ve kterém populárně představuje projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského uskutečňovaný v rámci mezinárodní spolupráce s projektem Cultures of Knowledge Oxford University. 

V uplynulých letech tým Oddělení pro komeniologii vytvořil v rámci databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online (EMLO) databázi korespondence J. A. Komenského. Metadata z této databáze byla následně použita pro analýzu a vizualizaci pomocí webové platformy Palladio vyvinuté Stanford University, která nejenom umožnila vizualizovat dříve známé tendence a fakta, ale také pomohla objevit nové a dosud neznámé momenty, které vedly k dalšímu studiu.
Toto video bylo vytvořeno z podpory výzkumného programu Strategie AV 21 České Akademie věd.

Video také naleznete zde.   

 

The project of digitalization and visualization of Jan Amos Comenius' (1592–1670) correspondence is an outcome of an international collaboration among the Department for Comenius Studies and Early Modern Intellectual History of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and the Cultures of Knowledge project of the University of Oxford. An online database of Comenius' letters was created within the online union catalogue of early modern scholarly correspondence called the Early Modern Letters Online (EMLO) and outstandingly rich metadata were used for visualizations and analysis of the Comenius' correspondence. The researchers used free visualization web-based platform Palladio developed by the Stanford University. Visualization and data analysis not only facilitated to visualize previously known tendencies and facts but also helped to discover new and unknown moments which led to further study.
The video was created with a support of the research Strategy AV 21 of the Czech Academy of Sciences.

Full link for the video is here.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020