Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.

foto PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.

zástupce vedoucího oddělení

intelektuální dějiny 17. století, komunikace učenců v raně novověké Evropě, myšlenkový svět pobělohorského exilu, komeniologie, autor komentářů pro edici DJAK, šéfredaktor Acta Comeniana

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2005: Ph.D. – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, doktorský studijní obor Historie – obecné dějiny, doktorská práce: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu

- 1988: PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie, rigorózní zkouška

- 1981–1986: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie, diplomová práce: Strahovská kanonie v období josefinismu a na počátku národního obrození

Přehled zaměstnání

-  od 1990 dosud: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (do r. 1993 ČSAV), Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku (dříve Oddělení pro studium a vydání díla J. A. Komenského), vedoucí vědecký pracovník, 2012–2021 vedoucí oddělení, od 2021 zástupce vedoucího oddělení

- 1986–1990: Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, Praha, odborný asistent

Pedagogická činnost

- 2000–2003: Seminář obecných a komparativních dějin, Ústav světových dějin FF UK, Praha, externí člen a vyučující, výběrový seminář „Moderní historiografie"

- 2002: letní škola pořádaná Studienstiftung des deutschen Volkes ve spolupráci s AV ČR, spolu s prof. N. Mout vedení kursu „Prag um 1600: Kultur am Hof des Kaisers Rudolf II."

- 2004–2011, 2013: Council on International Educational Exchange ve spolupráci s FF UK a UJOP UK, vyučující, přednáška „Czech and Central European History"

- 2007: Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, hostující vyučující, semestrální kurs „Religious Diasporas in Early Modern Europe"

- 2008: Ústav řeckých a latinských studií UK, Praha, podíl na semestrálním kursu „Historie – metahistorie – vyprávění"

- 2010: Ústav českých dějin FF UK, Praha, externí vyučující, specializační přednáška „Myšlenkový svět pobělohorského exilu a mezinárodní korespondenční sítě"

- posudky a oponentura diplomových prací na FF UK, disertačních prací (Ph.D.) na ETF UK, FHS UK a FF MU

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- intelektuální dějiny 17. století, komunikace učenců v raně novověké Evropě, myšlenkový svět pobělohorského exilu, J. A. Komenský, jeho život a dílo

Vybrané zahraniční studijní pobyty a stipendia

- květen–červenec 2011: Warburg Institute, University of London, Mellon Research Fellowship

- říjen 2010: University of Oxford, studijní pobyt British Academy

- únor 2003: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig

- říjen 1996 – leden 1997: Warburg Institute, University of London, Mellon Research Fellowship

- listopad 1992: Universita Uppsala, stipendium Švédské akademie

Granty a mezinárodní projekty

- 2020 – (2022): člen řešitelského týmu grantu Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí (GA ČR, r.č. 20-11795S).

- od 2021: člen českého týmu COST Action CA 19112 Women on the Move – Histories, Materialities and Practices in Central Europe and Beyond

- 2019–2022: člen výzkumného týmu projektu LINDAT/CLARIAH-CZ (podprojektu MEMORI, koordinátor Comenius online) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož hlavním řešitelem je Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK

- 2014–2018: vedoucí českého týmu projektu COST Action Project IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800: A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe's intellectual history

- 2014–2018: spoluřešitel projektu na podporu excelence v základním výzkumu Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší kontext, 2014–2018

- 2012–2015: řešitel projektu interní podpory zahraniční spolupráce Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi

- 2011–2014: člen řešitelského týmu grantu P410/11/1201 GA ČR Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentni imaginace paměti a (re)konstruování kánonu

- 2009–2012: spoluřešitel mezinárodního projektu Andrew W. Mellon Foundation: Collaborative Research Project Grant: Cultures of Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters, spolu s prof. Howardem Hotsonem (University of Oxford) koordinátor série workshopů a konferencí a hlavní koordinátor databáze Komenského korespondence za FLÚ AV ČR, jež je součástí databáze učené korespondence budované v Oxfordu

- 2008–2010: řešitel grantu IAA800090802 GA AV ČR Zjevení, proroctví a eschatologická očekávání v českém evangelickém myšlení 17. století

- 2006–2007: účast na mezinárodním projektu CEU Budapest: The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- od 2008 dodnes: šéfredaktor mezinárodního revue Acta Comeniana

- 2019: organizátor mezinárodního workshopu The Rosicrucian Manifestos and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century, Akademie věd ČR, Praha, 14. 5. 2019

- 19.–20. října 2017: spoluorganizace mezinárodní konference Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe: From Humanist Correspondence to Scholarly Journal; FLÚ, AV ČR, v. v. i.

- 2014: spoluorganizátor mezinárodního workshopu The Practice of Scholarly Communication: Correspondence Networks between Central and Western Europe, 1550-1700, Filosofický ústav AV ČR, Praha

- 2014: spoluorganizátor mezinárodní konference a workshopu Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.–18. století, Akademické konferenční centrum, Praha

- 2013: organizátor mezinárodního workshopu Databases in early modern research: Tracing people, books and letters, Filosofický ústav AV ČR, Praha

- 2012: spoluorganizátor workshopu II. Dies bibliographicus, Filosofický ústav AV ČR, Praha

- 2011: spoluorganizátor XXVIII. mezinárodního komeniologického kolokvia Komenský a soudobá politická teorie a praxe, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod

- od 2010 dodnes: člen Akademického sněmu AV ČR

- 2010: spoluorganizátor mezinárodní konference Universal Reformation: Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560–1670, St Anne's College, University of Oxford

- 2009–2010: spolu s prof. Howardem Hotsonem (University of Oxford) koordinátor série workshopů a konferencí v rámci projektu Cultures of Knowledge

- 2009: spoluorganizátor mezinárodního workshopu Educational Reform, Philosophy and Irenicism, 1560–1670, Polská Akademie věd a umění, Krakov

- 2009: hlavní organizátor mezinárodního workshopu Apocalpticism, Millenarianism, and Prophecy: Eschatological Expectations between East-Central and Western Europe, 1560–1670, AV ČR, Praha

- 2008: spoluorganizace semináře Jak psát o starší filosofii?, AV ČR, Praha

- 1992–2007: výkonný redaktor mezinárodní revue zaměřené na komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Acta Comeniana

- 2007: organizátor japonsko-českého workshopu Jiná perspektiva/Different perspective, AV ČR, Praha

- 2005: spoluorganizace workshopu Antecedentes Hispanos del Método de la Janua linguarum de Comenio, AV ČR, Praha

- 2001: organizace semináře Ozvěny postmoderní výzvy v české historiografii?, Filosofický ústav AV ČR, Praha

- 2000: člen organizačního výboru mezinárodního sympozia Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science, AV ČR, UK, Praha

- 1999–2002: spoluorganizátor pěti Historických diskusních for, AV ČR, Praha

- 1997–2000: člen oborové rady humanitní a filologické vědy GA AV ČR, 1999–2000: místopředseda

- září 1995: spoluorganizátor česko-britského workshopu Intellectual Communication in the 17th Century, AV ČR, Praha

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- od 2012 dosud: člen redakční rady filosofického časopisu Taula. Quaderns de pensament, Ed. Universitat de les Illes Balears

- od 2009 dodnes: zahraniční člen Komisji do badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

- od 2004 dodnes: člen redakční rady časopisu Dějiny – Teorie – Kritika

- od 1995 dodnes: člen redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

- červen 2014: "Making of a Prophet: Mikuláš Drabík, Jan Amos Comenius and the Re-contextualization of Prophetic Texts", mezinárodní konference, Goldsmith College, University of London

- duben 2014: "Mapping Comenius's Correspondence Network", International Conference Scientiae, University of Vienna

- říjen 2013: "J. A. Comenius and the Practice of Correspondence Networking: Between the Office of Address and the Collegium Lucis", mezinárodní konference Keys to the Thoughts of Jan Amos Comenius in Our Time, Naarden and Amsterdam

- červen 2013: "Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců", zvaná přednáška, Collegium Europaeum, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

- duben 2013: "Učená spekulace nebo vizionářská inspirace? Počátky a zdroje Komenského chiliasmu", zvaná přednáška, Filozofická fakulta Palackého Univerzity, Olomouc

- říjen 2012: "Between Politics, Millenarianism and Universal Reform: Comenius in Context", zvaná přednáška, Central European University, Budapest

- říjen 2012: "J. A. Comenius, the Unity of Brethren and the Correspondence Networks", mezinárodní konference 3rd Bethlehem Conference on Moravian History and Music, Bethlehem, PA

- duben 2012: "Displaced Intellectuals and Rebuilt Networks: the Protestant Exiles from the Lands of the Bohemian Crown and their Selfpresentation", mezinárodní konference Early Modern Migrations: Exiles, Expulsions and Religious Refugees 1400-1700, University of Toronto

- červen 2011: "Chiliasmus crassus versus chiliasmus subtilis? The roots of Comenius' millenarianism", zvaná přednáška, Warburg Institute, University of London

- září 2010: "The Reception of Alsted's Eschatology among Bohemian Exiles: Partlicius, Skála and Comenius", International Conference Universal Reformation: Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560-1670, University of Oxford

- duben 2010: "Prophecy and Pansophia between an Upper Hungarian Village and Amsterdam: Networking and Propagation of Mikuláš Drabík", International workshop Encyclopaedism, Pansophia and Universal Communication, 1560–1670, Semmelweis Museum, Budapest

- červenec 2009: "Early Irenical Writings of Comenius and the Polemic with the Pirna Community of Bohemian Lutherans", International workshop Educational Reform, Philosophy and Irenicism, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

- září 2007: "Emigration and Migration: Bohemian Refugees in the Times of Wenceslaus Hollar", British Museum, London

- červen 2007: "Česká komeniologie po roce 1989 a bádání o dějinách raného novověku: nová témata a (staro)nové problémy", Waseda University, Tokyo

- září 2006: "Between Religious Confrontation and Irenicism: The Experience of the Protestant Exiles from the Lands of the Bohemian Crown", International symposium Religion and Authority in Central Europe, University of Alberta, Edmonton

- únor 2004: "The Communication Networks and Political Propaganda: the Case of the Bohemian Protestant Exiles after 1620", Sawyer Seminar on Networks, University of Aberdeen

- listopad 2000: "Pojetí dějin v Komenského Obecné poradě a v dílech dalších pobělohorských exulantů", Komenského Univerzita, Bratislava

- únor 1998: "Bohemian and Moravian Refugees and the Hartlib Circle", All Souls College, Oxford

- prosinec 1996: "Between Bohemia and Britain: Comenius and his Fellow-emigrés", University of Aberdeen, katedra historie, Aberdeen

- prosinec 1996: "Paracelsianism, Millenarianism and Political Activism: Central European Refugee Intellectuals and their Links with England", Warburg Institute, London

Bibliografie

Monografie

- Kovářová, H. – Pospíšilová, L. – Urbánek, V. – Zemek, P. Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba. Muzeum Jana Amose Komenskeho v Uherském Brodě, 2021. ISBN 978-80-907125-5-3. (Katalog stálé expozice.)

- Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

- Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.
[Rec.: Matula, J. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 141–148.]

- Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu. České Budějovice: Historický ústav FF Jihočeské univerzity, 2008. 303 s. ISBN 978-80-7394-076-8.
[Rec.: Špelda, Daniel. Aluze 3/2008; Malý, Tomáš. VVM 61, 2009, č. 2, s. 220–221; Raková, Svatava. ČMM 128, 2009, č. 1, s. 219–225; Knoz,Tomáš. ČČH 107, 2009, č. 3, s. 640-642; Louthan, Howard. Sixteenth Century Journal 40, 2009, č. 3, s. 947–948; Raková, Svatava. BohZ 49, 2009, č. 1, s. 219–223; Wernisch, Martin. ComV 51, 2009, č. 2, s. 255–260; Wernisch, Martin. Teologická reflexe, 2009, s. 215–219; Kumpera, Jan. Unie Comenius, Bulletin 2009, č. 29–30, s. 9–13; Kumpera, Jan. StudCom et Hist 39, 2009, č. 81–82, s. 303–306; Kostlán, Antonín. Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, č. 2, s. 359–364; Horský, Jan. Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, č. 2, s. 365–374; Wünsch, Thomas. Comenius-Jahrbuch 16–17, 2008–2009, s. 151–152; James, Palmitessa. Austrian History Yearbook, XLI, 2010, s. 274; Hubková, Jana. FHB 25, 2010, č. 1, s. 124–139; Mout, Nicolette. Acta Comeniana 24 (XLVIII), 2010, s. 186–187; Svatoš, Michal. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 50/1, 2011, s. 270–272; Urbańska, Marta. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 55, 2011, s. 418-420.]

Edice a editované sborníky

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Václav Bok, Markéta Klosová, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová (eds.). Praha: Academia, 2018. 353 s. ISBN 978-80-200-2991-1. (podíl na komentářích, redaktor svazku, redaktor komentářů, spoluautor úvodní studie).

- Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, ISBN 978-3-658-08260-4.

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 9/II. Praha: Academia, 2013. (redakce komentářů a podíl na komentářích k Historii Lasitského).

- Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota Bratrská a svět středoevropského protestantismu. Praha: Filosofia, 2006.
[Rec.: Holý, Martin. FHB, 24 (2009), s. 269–270; Just, Jiří. Acta Comeniana, 22–23 (2009), s. 307–312; Bahlcke, Joachim. Comenius-Jahrbuch, 16–17 (2008–2009), s. 130–131.]

- Beneš, J. – Glombíček, P. – Urbánek, V. (eds.). Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha: Filosofia, 2002.
[Rec.: Nejeschleba, Tomáš. Acta Comeniana, 17 (2004), s. 222–227.]

- Rejstřík. In J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 3, Praha: Svoboda, 1992, s. 571–594. (rejstřík ke třem svazkům překladu Obecné porady).

Studie

- Urbánek, V. – Zdichynec, J. Výklad stavovského povstání a jeho důsledků z pohledu současníků: exulantů, luteránů, katolíků. Souvislosti, 32 (2021), 2, s. 144–148. ISSN 0862-6928.

- Pavouk, nebo včela? Jan Amos Komenský jako aktér republiky učenců. Dějiny a současnost, 42 (2020), 8, s. 10–14. ISSN 0418-5129.

- Steiner, M. – Urbánek, V. Otevřená brána tvého přátelství: Nová evidence o počátcích korespondence Jana Amose Komenského a Samuela Hartliba. In Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus ad honorem Jiří Beneš. Ondřej Podavka (ed.). Praha: Filosofia, 2020, s. 251–271. ISBN 978-80-7007-630-9.

- Transfer vědění, nebo rétorika exilu? Pobělohorští exulanti a jejich sebeprezentace v písemnostech Hartlibova okruhu. [Transfer of Knowledge or the Rhetoric of Exile? Bohemian Exiles and their Self-Presentation in the Hartlib Papers.]. Dějiny – teorie – kritika, 2020, 1, s. 36–53.

- Individual Itineraries. In Hotson, H. – Wallnig, T. (eds.). Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen, 2019, s. 325–332.

- Dascalu, M. – Storchová, L. – Trausan-Matu, S. – Urbánek, V. Natural Language Processing: Shifting Rhetorical Strategies in Comenius's Correspondence with Three Separate Communities. In Hotson, H. – Wallnig, T. (eds.). Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen, 2019, s. 428–432.

- Urbánek, V. – Klosová, M. The Correspondence of Johannes Amos Comenius. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/I. Korespondence. Část I, 1628–1638 = Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018, s. 7–24. ISBN 978-80-200-2991-1.

- Raně novověká republika učenčů a www: Digitální metody a zkoumání učeneckých korespondenčních sítí. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 58 (2018), 2, s. 37–49.

- Řezníková, L. – Urbánek, V. Slova a věci: Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen. [Words and Things. Comenius's Lexicon reale pansophicum as a Source.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, s. 13–31. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Jan Amos Komenský. In Bůžek, V. – Smíšek, R. (eds.). Habsburkové: Země Koruny české ve středoevropské monarchii: 1526–1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 335–337. ISBN 978-80-7422-572-7.

- Meždu gumanizmom i barokko: Ja. A. Komenskij kak kanoničeskij avtor v diskussijach češskich istorikov literatury 30-70godov 20 veka. In Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka: Materialy meždunarodnogo naučno-praktičeskogo foruma. St. Petersburg: Peterschule, 2017, s. 23–33. ISBN 978-5-85902-151-2.

- J. A. Comenius and the Practice of Correspondence Networking: Between the Office of Address and the Collegium Lucis. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, s. 291–308. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Komeniologie mezi pamětí a historií. [Comenius Studies between Memory and History.] In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 183–246. ISBN 978-80-88013-08-2.

- Displaced Intellectuals and Rebuilt Networks: The Protestant Exiles from the Lands of the Bohemian Crown. In Fehler, G. – Kroeker, G. – Parker, C. – Ray, J. Religious Diaspora in Early Modern Europe: Strategies of Exile. London: Pickering & Chatto, 2014, s. 167–179, 230–234. ISBN-13: 978-1848934450.

- Comenius, the Unity of Brethren, and Correspondence Networks. Journal of Moravian History, 14 (2014), 1, s. 30–50. ISSN 1933-6632.

- Komeniologie a intelektuální dějiny raného novověku. In Šedivá Koldinská, M. – Cerman, I. a kol. Základní problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 670–693.

- Politické myšlení Komenského a Campanelly: antimachiavellismus a universální monarchie. Studia Comeniana et historica, 43 (2013), 89–90, s. 83–91.

- Acta Comeniana – od komeniologického časopisu k revui pro intelektuální dějiny. In Olšáková, D. (ed.). Niky české historiografie: Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2012, s. 49–65.

- Suisei, Sekai no Shumatsu to Barajujushiso no Ryuko - Cheko Purotesutanto Chishikijin no Shumatsuronteki Taibou [The Comet of 1618, the End of the World and the Rosicrucian Furore: The Eschatological Expectations of the Czech Protestant Intellectuals at the Beginning of the Thirty Years War]. In Fukasawa, K. – Sakurai, M. (eds.). Yuai to Himitsu no Yoroppa Shakai Bunkashi. Tokyo: University of Tokyo Press, 2010, s. 133–154.

- Patria Lost and Chosen People: The Case of Seventeenth-century Bohemian Protestant Exiles. In Trencsényi, B. – Zászkaliczky, M. (eds.). Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Leiden: Brill, 2010, s. 587–609.
[Rec.: Hrbek, J. Acta Comeniana, 25 (2011), p. 587–609.]

- Počátky Komenského chiliasmu a chiliastická očekávání u Simeona Partlicia a Pavla Skály. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 133–150.

- Intelektuální dějiny a dějiny filosofie: možnosti dialogu. Aithér, 1 (2009), 2, s. 186–191.

- Konfesijní identity a irénické snahy: Texty a kontexty ve sporu Bratří se Samuelem Martiniem z Dražova. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 15 (2009), 2, p. 30–43.

- Morava a Slezsko v politicko-náboženských vizích a proroctvích českých exulantů. In Bobková, L. – Konvičná, J. (eds.). Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století. Praha: FF UK – Casablanca, 2009, s. 613–625.

- Mezi paracelsiánskou medicínou a rosenkruciánskými manifesty: studijní léta Ondřeje Habervešla z Habernfeldu. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 47 (2007), 1–2, s. 171–181.

- Učenec. In Bůžek, V. – Král, P. (eds.). Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, 2007, s. 355–377.

- Marta Bečková – komenioložka a badatelka o dějinách česko-polských kulturních styků. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota Bratrská a svět středoevropského protestantismu. Praha: Filosofia, 2006, s. 15–32.

- The Idea of State and Nation in the Writings of Bohemian Exiles After 1620. In Eriksonas, L. – Müller, L. (eds.). Statehood Before and Beyond Ethnicity: Minor States in Northern and Eastern Europe, 1600–2000. Brussels: P.I.E.-Peter Lang, 2005, s. 67–83.

- Between Universalism and Patriotism: J. A. Comenius and his Concept of Politics. In Stroppa, C. (ed.). Il Pensiero di Jan Amos Comenius nella societa contemporanea. Pavia: Fondazione Jan Amos Comenius, 2005, s. 67–72.

-  Reason of State and Celestial Politics: The Anti Machiavellianism of J. A. Comenius. In Korthaase, W. – Hauff, S. – Schröter, H.-H. (eds.). Comenius und der Weltfriede. Berlin: Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2005, s. 432–443.

- Jan Amos Komenský, intelektuál v labyrintech doby. In Duchem, ne mečem. Praha: NLN, 2003, s. 143–154.

- Josef Polišenský - Early Modern Historian and Comenius Scholar. Acta Comeniana, 15–16 (2002), s. 463–470.

- The Comet of 1618: Eschatological Expectations and Political Prognostications during the Bohemian Revolt. In Christianson, J. R. – Hadravová, A. – Hadrava, P. – Šolc, M. (eds.). Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. Frankfurt am Main: Verlag Harri Deutsch, 2002, s. 282–291.

- Stanislav Sousedík – poutník po neprošlapaných stezkách dějin filosofie. In Beneš, J. – Glombíček, P. – Urbánek, V. (eds.). Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha: Filosofia, 2002, s. 13–24.

- Proroctví, astrologie a chronologie v dílech exulantů Paula Felgenhauera a Šimona Partlice. In Hrubá, M. (ed.). Víra nebo vlast?: Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad Labem, 2001, s. 156–173.

- Simeon Partlicius a jeho příspěvek k politickému myšlení doby bělohorské. Typologie válek a právo na odpor. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 62, s. 61–75.
[Rec.: Pešek, J. ČČH, 99 (2001), s. 370.]

- Simeon Partlicius and His Works: Rudolfine Mood in Bohemian Exile. In Konečný, L. – Bukovinská, B. – Muchka, I. (eds.). Rudolf II, Prague and the World. Praha: Artefactum, 1998, s. 291–296.
[Rec.: Pešek, J. ČČH, 99 (2001), s. 370.]

- Comenius and Menius. In Steiner, M. (ed.). Comenius' Heritage and Education of Man for the 21st Century. Papers of Section 6. Comenius's General Consultation as Instauratio Magna Rerum Humanarum. Praha: Karolinum, 1998, s. 285–289.

- Utopie, millénarisme et antimachiavélisme: J. A. Comenius – Komensky. In Delsol, Ch. – Maslowski, M. (eds.). Histoire des idées politiques de l'Europe centrale. Paris: Presses Universitaires de France, 1998, s. 215–228.

- The Network of Comenius' Correspondents. Acta Comeniana, 12 (1997), s. 63–78.

- Ve stínu J. A. Komenského. Česká exilová inteligence v Hartlib Papers. Studia Comeniana et historica, 26 (1996), 55–56, s. 123–136.

- Patriotismus pobělohorského exilu. Historické listy, 4 (1995), s. 3–6.

- Revelace Mikuláše Drabíka a válečné akce první poloviny 40. let 17. století. In Morava a Brno na sklonku třicetileté války. Ed. Jan Skutil. Praha - Brno: Societas, 1995, s. 70–75.

- J. A. Comenius' Anti-Machiavellianism. Acta Comeniana, 11 (1995), s. 61–70.

- Konflikt ortodoxního luteranismu a mosaického pansofismu (Případ Friedricha Menia a J. A. Komenský). Studia Comeniana et historica, 24 (1994), 51, s. 149–157.

- K otázce zájmu o Komenského a jeho dílo v Čechách v 17. a 18. století. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, s. 57–68.

- Znalost J. A. Komenského v českých zemích zejména koncem 18. a počátkem 19. století. In Studia Comeniana et historica (sborník), 19 (1989), 37, s. 163–169. (spoluautorka I. Albrechtová).

- Jiljí Chládek, český obrozenec a osvícenec. Acta Universitatis Carolinae - Phil. et Hist. 4. Studia Historica, XXVIII (1986), s. 115–140.

Přehledy bádání

- Bádání o J. A. Komenském a dějiny raného novověku. In Práce z Archivu Akademie věd, Ser. A, 7, Praha, 2002, s. 37–45.

- Comenius Studies and Intellectual History in the Czech Republic. In Intellectual News (Newsletter of the International Society for Intellectual History), 1996, 1, s. 19–21.

Překlady

- Hotson, H. Od Rama ke Komenskému. Filosofická pedagogika v reformované střední Evropě. Dějiny a současnost, 20 (1998), 1, s. 11–16.

- White, H. Historicismus, historie a figurativní obraznost. Reflexe, 1996, 16, s. 2/1–23.

Recenze

-  Urbánek, V. Osobní zaujetí: Napříč staletími. (rec.). Constant-Rebecque, B. de. O dobyvačnosti a uzurpaci a jejich vztazích s evropskou civilizací; M. de Certeau, M. de. Psaní dějin. Dějiny a současnost, 35 (2013), s. 30–31.

- Urbánek, V. (rec.). Storchová, L. Paupertate styloque connecti: Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha: Scriptorium, 2011. Acta Comeniana, 26 (2012), s. 204–2013.

- Urbánek, V. (rec.). Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers. Edited by Arne Jönsson. The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, ř. II, sv. 13, Stockholm, 2007. Český časopis historický, 108 (2010), 4, s. 730.

- Urbánek, V. (rec.). Marshall, P. The Theatre of the World: Alchemy, Astrology and Magic in Renaissance Prague. London, 2006. Dějiny věd a techniky, 40 (2007), 1, s. 51–52.

- Urbánek, V. (rec.). Hotson, H. Paradise Postponed: Johann Heinrich Alsted and the Birth of Calvinist Millenarianism. Dordrecht, 2000. Acta Comeniana, 19 (2005), s. 212–215.

- Urbánek, V. (rec.). Hotson, H. Johann Heinrich Alsted, 1588–1638: Between Renaissance, Reformation and Universal Reform. Oxford, 2000. Acta Comeniana, 19 (2005), s. 207–211.

- Urbánek, V. (rec.). Union – Konversion – Toleranz: Dimensionen der Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen im 17. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von Heinz Duchhardt und Gerhard May. Mainz, 2000, ČČH, 101 (2003), 3, s. 720–722.

- Urbánek, V. (rec.). Young, J. T. Faith, Medical Alchemy and Natural Philosophy: Johann Moriaen, Reformed Intelligencer, and the Hartlib Circle. Ashgate, 1998. Acta Comeniana, 15–16 (2002), s. 357–362.

- Urbánek, V. (rec.). Yates, F. A. Rozenkruciánské osvícenství. Přel. Martin Konvička. Praha: Pragma, 2000. Dějiny a současnost, 22 (2000), 5, s. 60–61.

- Urbánek, V. Úvahy o druhém dílu Dějin Moravy Josefa Války. (rec.). Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 62, s. 227–230.

- Urbánek, V. (rec.). Murphy, D. Comenius: A Critical Reassessment of his Life and Work. Dublin, 1995. Acta Comeniana, 13 (1999), s. 191–194.

- Urbánek, V. Nad novou monografií Stanislava Sousedíka. (rec.). Listy filologické, 121 (1998), 1–2, s. 147–152.

- Urbánek, V. (rec.). Seidel, R. Späthumanismus in Schlesien: Caspar Dornau (1577–1631), Leben und Werk. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994. ČČH, 96 (1998), 3, s. 662–664.

- Urbánek, V. (rec.). Samuel Hartlib and Universal Reformation: Studies in Intellectual Communication. Mark Greengrass, Michael Leslie and Timothy Raylor (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Acta Comeniana, 12 (1997), s. 238–242.

- Urbánek, V. Nové ruské studie o starších českých dějinách. (rec.). ČČH, 94 (1996), 3, s. 666–667.

- Urbánek, V. Královna Kristina a myšlenkový vývoj její doby. (rec.). Åkerman, S. Queen Christina of Sweden and Her Circle. Leiden: E. J. Brill, 1991. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, s. 60–66.

- Urbánek, V. (rec.). Jan Amos Comenius und die Politik seiner Zeit. Karlheinz Mack (Hrsg.). R. Oldenbourg Verlag, 1992. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, s. 87–90.

- Urbánek, V. (rec.). Pokorná , Z. – Svatoš, M. (eds.). Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Spoluautor Josef Bartoň. Praha - Köln: Památník národního písemnictví - Böhlau Verlag, 1992. Acta Comeniana, 11 (1995), s. 207–211.

- Urbánek, V. (rec.). Kumpera, J. Jan Amos Komenský: Poutník na rozhraní věků. Praha: Svoboda; Ostrava: Amosium, 1992, Acta Comeniana, 11 (1995), s. 179–183.

- Urbánek, V. (rec.). Vyskočil, F. Jan Amos Komenský: Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození. Acta Comeniana, 10 (1993), s. 224–228.

- Urbánek, V. (rec.). Pánek, J. Comenius in World Science and Culture. Contributions of Scholars from European Countries for the 17th International Cogress of Historical Sciences in Madrid, August 1990, Prague 1991. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 48, s. 144–147.

- Urbánek, V. (rec.). Sousedík, S. Walerian Magni 1586–1661: Próba odnowienia filozofii chrzescijanskiej XVII wieku, Filosofický časopis, 40 (1992), 4, s. 697–701.

- Urbánek, V. (rec.). Molnár, A. – Rejchrtová, N. Jan Amos Komenský o sobě. Acta Comeniana, 9 (1991), s. 213–216.

- Urbánek, V. Acta Comeniana 8 (XXXII). (rec.). Studia Comeniana et historica, 21 (1991),  45, s. 103–106.

- Urbánek, V. (rec.). Pánek, J. Jan Amos Komenský – Comenius: La voie d'un penseur tchèque vers la réforme universelle d'affaires humaines, Prague,1990. Studia Comeniana et historica, 21 (1991), 45, s. 101–102.

- Urbánek, V. Dílo J.A. Komenského 9/I. (rec.). ČČH, 89 (1991), 3, s. 452–454.

- Urbánek, V. (rec.). Kristensen, S. O. Istorija Rossiji XVII v. Moskva, 1989. Slovanský přehled, 1991, 3, s. 256–258.

Zprávy

- Dagmar Čapková (13. září 1925 - 24. května 2016). Český časopis historický, 114 (2016), 4, s. 1153–1156. ISSN 0862-6111.

- Acta Comeniana: Časopis pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku. Akademický bulletin, 2010, 7–8, s. 34–35.

- Apokalypticismus, milenarismus a prorocká vidění v 17. století. Akademický bulletin, 2009, 4, s. 28–29. (spoluautor V. Balík)

- Pohled na Komenského z Kanady [Rozhovor s J. Caravolasem.]. Akademický bulletin, 2007, 2, s. 16–17.

- O baroku, marxismu, historicích a filosofech: Rozhovor s profesorem Stanislavem Sousedíkem. Dějiny a současnost, 24 (2002), s. 28–31.

- Výuka historie a historická bádání na vysokých školách. Čtvrté historické diskusní fórum. Soudobé dějiny, 9 (2002), 1, s. 147–148.

- Tycho Brahe a Praha: Křižovatky evropské vědy. ČČH, 99 (2001), 4, s. 906–907.

- Marta Bečková aneb chvála laskavé solidnosti. Studia Comeniana et historica, 30 (2000), 63–64, s. 265–267.

- Diskuse historiků – výzva i pro filosofy? Ohlédnutí za sjezdem historiků. Filosofický časopis, 48 (2000), 2, p. 335–339.

- Milada Blekastadová – vyslankyně české vědy a kultury na evropském severu. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, s. 259–261.

- Dvě česko-britské konference o kulturních dějinách a dějinách myšlení raného novověku. Folia Historica Bohemica, 18 (1997), s. 427–431.

- Charles Webster. Dějiny a současnost, 18 (1996), 3, s. 57–59.

- Ramus a ramismus. Dějiny a současnost, 16 (1994), 2, s. 14.

- Bádání o dějinách idejí a vědy ve švédské Uppsale. Filosofický časopis, 41 (1993), 4, s. 728–731.

- Komenský a Estonsko. Studia Comeniana et historica, 21 (1991), 45, s. 144–146.

- Evropské dědictví ve střední Evropě. Filosofický časopis, 39 (1991), 4, s. 693–696.

- Jan Amos Komenský. Teologické texty, 2 (1991), 6, s. 237–239.

Recenze, zprávy a polemiky v kulturních časopisech a denním tisku

- Jaluška, M. – Urbánek, V. Listovní koleje a sítě na prahu moderny. Rozhovor s Vladimírem Urbánkem. [Epistolary colleges and networks at the threshold of modernity. An interview with Vladimír Urbánek.]. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 15 (2019), 8, s. 5–8.

- "Všechno nechť volně jen plyne, buď násilí vzdáleno věcí!": Jan Amos Komenský a jeho pojetí nenásilí a násilí. Křesťanská revue, 84 (2017), 1, s. 12–15.

- Komenský a vizionáři sedmnáctého století. Katolický týdeník, 23 (2012), 13.

- Za Miladou Blekastadovou. Lidové noviny, 16 (2004), 260, s. 29.

- Záslužná kniha o historii rodu Pernštejnů. Lidové noviny, 13, 15. 1. 2000, 12, s. 20.

- Je vyrovnání s minulostí otázkou metodologie, nebo ideologie? Lidové noviny, 12 , 212, s. 21.

- Van Dülmen očima Ivany Čornejové aneb několik poznámek k jedné recenzi. Literární noviny, 10 (1999), 31, s. 8.

- Caramuelova polemika s Descartem. Sousedík, p. René Descartes a české baroko. Praha: Filosofia, 1996. Tvar, 8 (1997), 3, s. 22.

- Nikdy nekončící spor o české dějiny a současnost? Havelka, M. (ed.). Spor o smysl českých dějin 1895–1938. Praha: Torst, 1995. MF Dnes, 6, 1. 6. 1995, s. 19.

- Hranice? Kultura! Komlosyová, A. – Bůžek, V. – Svátek, F. (eds.). Kultury na hranici. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel. Wien: Promedia, 1995. Nové knihy, 35 (1995), 20, s. 2.

- O novověku nově. Kostlán, A. – Bělina, P. – Hojda, Z.  Novověk 1, 2. Praha: Scientia, 1994. Nové knihy, 35 (1995), 18, s. 23.

- Komenského Obecná porada a "objevy" J. Bořeckého. Tvar, 3 (1992), 39, s. 6–7.

Diskuse

- Dvě poznámky k úvahám Jaroslava Pánka o českém historickém vědomí. In Historické diskusní forum. Sborník příspěvků (příloha Zpravodaje Historického klubu 11, 2000, č. 1). Uspořádal J. Kocian, s. 41–44.

Bibliografie

- Bibliografie prací Stanislava Sousedíka, 1965–2001. In Beneš, J. – Glombíček, P. – Urbánek, V. (eds.). Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha: Filosofia, 2002, s. 317–338.

- Bibliografie prací Marty Bečkové, 1989–1999. Studia Comeniana et historica, 30 (2000), 63–64, s. 268–272.

- Bibliografie prací Milady Blekastadové o Janu Amosu Komenském. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, s. 261–264.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020