Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

logo av cr F zakladni_text_vedle

Aktuality

 • Dopisy v době nesvobody
  dopisy-v-dobe-nesvobody

  Knihovna
  Václava Havla
  Ostrovní 13
  Praha 1

  17. 1. 2018, 19.00

  Korespondence Milady Blekastadové (roz. Topičové) s Janem Patočkou, Julií Novákovou a Ludvíkem a Madlou Vaculíkovými.
  ___________________________

  Účinkují:
  Věra Schifferová, Vladimír Urbánek, Jan a Ondřej Vaculíkovi.
  V rámci večera bude uvedena i výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003.

  Viz také pozvánku.

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČRMgr. Petr Pavlas, Ph.D.

foto Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.

Renesanční a raně novověká filosofie, dějiny metafor a metaforologie, dějiny ideje dokonalého jazyka, dějiny přirozené teologie, J. A. Komenský

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2011–2015: (Ph.D.) obor Teorie a dějiny vědy a techniky, Fakulta filozofická ZČU v Plzni

- 2009–2011: (Mgr.) obor Analytická filozofie a filozofie vědy, Fakulta filozofická ZČU v Plzni

- 2006–2009: (Bc.) obor Humanistika, Fakulta filozofická ZČU v Plzni

- 2006: Cambridge First Certificate in English (Council of Europe Level B2), Plzeň

Přehled zaměstnání

- 01/2016–dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze (postdoktorand)

- 09/2015–dosud: FF ZČU v Plzni, Katedra filozofie (odborný asistent)

- 03/2013–05/2015: FF ZČU v Plzni, Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy – projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0138 (výzkumný pracovník)

Pedagogická činnost

- ZS 2016/2017: Přednáška a seminář „Základy filozofie"; seminář „Modern Czech philosophy" (kurz vyučovaný v anglickém jazyce), FF ZČU v Plzni

- ZS 2015/2016: Seminář „Interpretace filosofických textů – novověk"; seminář „Modern Czech Philosophy" (kurz vyučovaný v anglickém jazyce), FF ZČU v Plzni

- LS 2012/2013: Přednáška „Filosofie 2" (propedeutický kurz pro studenty historie), FF ZČU v Plzni

- ZS 2012/2013: Seminář „Renesanční a novověká filosofie", FF ZČU v Plzni

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

Renesanční a raně novověká filosofie, dějiny metafor a metaforologie, dějiny ideje dokonalého jazyka, dějiny přirozené teologie, J. A. Komenský

Zahraniční studijní pobyty a stipendia

- 03/2017–08/2017: Freie Universität Berlin (program Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků AV ČR)

- 01/2016–02/2016: Staatsbibliothek zu Berlin (studijní cesta)

- 09/2013–06/2014: Freie Universität Berlin pod vedením mentora prof. W. Schmidt-Biggemanna (stipendium DAAD pro doktorandy a mladé vědce)

Granty a mezinárodní projekty

Grantový systém ZČU v Plzni

- SGS-2015-017 – Literární techniky ve vědeckém diskursu raného novověku (spoluřešitel)

- SVK1-2015-016 – Language of nature and language of science on the threshold of modern age (hlavní řešitel)

- SVK1-2014-011 – The Bible or Experience: Two Sources of Natural Knowledge in Early Modern Europe (hlavní řešitel)

- SVK1-2013-013 – Contra Aristotelem: Philosophy and Science in the Early Modern Europe (hlavní řešitel)

- SGS-2013-038 – Contra Aristotelem: staré a nové vědění na úsvitu raného novověku (spoluřešitel)

- SGS-2012-038 – Libri mundi: příspěvek k metaforologii raného novověku (spoluřešitel)

- SVK2-2012-008 – Svět a kniha: vědění o přírodě v raném novověku (spoluřešitel)

Grantová agentura České republiky

- 2014–2018: Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, GB14-37038G (člen týmu)

Bibliografie

Monografie

- Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-807465139-7.
[Rec.: Lukavec, Jan. Literatura, 7. 1. 2016, dostupný z WWW: http://iliteratura.cz/Clanek/35845/pavlas-petr-trinus-liber-dei-komenskeho-misto-v-dejinachmetaforiky-knihy.]

Studie

- The Role of Protestantism in the Emergence of Modern Science: Critiques of Harrison's Hypothesis. Teorie vědy. [Theory of science.], 37 (2015), 2, p. 159–171.

- Idea dokonalého jazyka u F. M. van Helmonta a J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 43 (2013), 89–90, p. 286–305.

- Přírodní filosofie Tommasa Campanelly. Pro–Fil, 14 (2013), 2, p. 44–63.

- Boží knihy, kniha přírody a věcný jazyk u J. A. Komenského. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 4 (2012), p. 17–40.

- Teilhardova vědeckost jako otevřená otázka. Teologické texty: Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 23 (2012), 4, p. 179–186.

- Teilhard, Monod a Dawkins aneb Není evolucionismus jako evolucionismus. Teologické texty: Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 21 (2010), 4, p. 180–188.

Statě ve sbornících

- The Book of the Mind: The Shift Towards the Subject in Patrizi and Comenius. In Nejeschleba, T. – Blum, P. R. (eds.). Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2014, p. 343–358. ISBN 978-80-244- 4428-4.

Recenze

- Burton, S. J. G. The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter's Methodus Theologiae. Brill: Leiden – Boston, 2012. 415 pp. ISBN 978-90-04-22640-1. Acta Comeniana, 29 (2016). [V přípravě.]

- Příroda se nerada svléká. (rec.). Hadot, P. Závoj Isidin. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-013-8. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 2 (2012), p. 169– 172.

- Zápasníci s přírodou: vědci a ti druzí. (rec.). Harrison, P. – Numbers, R. – Shank, M. (eds.). Wrestling with Nature: From Omens to Science. Chicago – London: The University of Chicago Press, 2011. Teorie vědy. [Theory of Science.], 35 (2013), 1, p. 154–161.

Překlady

Sato, M. Vrozenost jako přirozenost u Descarta. Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny, 2 (2012), p. 64–81. (Přeloženo z anglického originálu „Innateness as naturality in Descartes".)

Konference, přednášky, postery

- Slovo jako definice: Komenského logický purismus. 30. mezinárodní komeniologické kolokvium. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 12.–13. 10. 2016.

- Knize knih vstříc. Komenský jako filosof a teolog. Přednáška pořádaná občanským sdružením Bartolomeo. Městská knihovna Klatovy, 23. 5. 2016.

- Kniha přírody. Příspěvek k dějinám jedné zbožné i kacířské metafory. Páteční seminář Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v Praze, 4. 3. 2016.

- Kniha přírody a přirozená teologie (Možná přijde i Komenský...). Večer České křesťanské akademie – Klatovy, HIFI klub, 26. 11. 2015.

- Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky „knihy přírody". Praha, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., 15. 10. 2015.

- Soul as a Book in Patrizi and Comenius: A Contribution to the History of Metaphors. Konference „The Bible or Experience: Two Sources of Natural Knowledge in Early Modern Europe" – Plzeň, FF ZČU, 25. 9. 2014 (zároveň organizace a moderování konference v anglickém jazyce).

- Hledání řádu v knize světa: od přírodního symbolismu k moderní vědě? Konference „Letní filosofická škola 2014: Idea řádu v minulosti a současnosti" – Dub nad Moravou, Farního úřad, 2. 7. 2014.

- The Book of Mind: The Turn to Subject in Patrizi and Comenius. Konference „Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance" – Olomouc, Art Centre of Palacký University: Corpus Christi Chapel, 26. 4. 2014.

- Breaking the Wall of Harrison's Hypothesis. Konference „Falling Walls Lab 2013" – Berlin, Academy of the Konrad-Adenauer-Stiftung, 8. 11. 2013.

- Kosmologie, proroctví a medicína u Tommasa Campanelly. Konference „Contra Aristotelem: Philosophy and Science in the Early Modern Age" – Plzeň, Rakouská knihovna SVKPL, 10. 9. 2013 (zároveň organizace a moderování konference v anglickém jazyce).

- Campanellova přírodněfilosofická poezie. Konference „Věda a filosofie ve filmu a literatuře" – Brno, FF MUNI, 23.–24. 5. 2013.

- Komenského Boží knihy ve světle Harrisonovy hypotézy. Konference „Komenský – myslitel harmonie" – Pardubice, Univerzita Pardubice, 12.–13. 11. 2012.

- Mundus enim hic liber est: kniha světa u Komenského. Konference „The Book and the World: Knowledge of Nature in the Early Modern Age" – Plzeň, FF ZČU, 20. 9. 2012 (zároveň organizace a moderování konference v anglickém jazyce).

- Kniha a jazyk přírody mezi renesancí a novověkem. Konference „Poznávání přírody v proměnách filosofie a vědy" – Plzeň, FF ZČU, 14. 6. 2012.

- Filosofie vědy Teilharda de Chardin. Konference „Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy" – Bratislava, SAV, 15.–16. 3. 2012.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign