Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

logo av cr F zakladni_text_vedle

Aktuality

 • Dopisy v době nesvobody
  dopisy-v-dobe-nesvobody

  Knihovna
  Václava Havla
  Ostrovní 13
  Praha 1

  17. 1. 2018, 19.00

  Korespondence Milady Blekastadové (roz. Topičové) s Janem Patočkou, Julií Novákovou a Ludvíkem a Madlou Vaculíkovými.
  ___________________________

  Účinkují:
  Věra Schifferová, Vladimír Urbánek, Jan a Ondřej Vaculíkovi.
  V rámci večera bude uvedena i výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003.

  Viz také pozvánku.

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČRMgr. Marcela Slavíková, Ph.D.

Editorka latinských spisů J. A. Komenského

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- srpen/září 2013: Studijní stáž na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani

- od října 2009 dosud: Filosofická fakulta UK,  Ústav řeckých a latinských studií – externí doktorské studium; obhajoba disertační práce 8. 9. 2014

- září 2009:  FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – doktorská zkouška

- 2006–2009: FF UK,  Ústav řeckých a latinských studií – interní doktorské studium, obor Řecká literatura; téma disertační práce: Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy

- srpen 2001: JACT Summer School in Ancient Greek, Bryanston School, Blandford, Dorset, Great Britain.

- 1999–2006: FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – magisterské studium; diplomová práce: Pseudo–Plútarchos O hudbě – úvod, překlad a komentář

Přehled zaměstnání

- od dubna 2014 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i. , členka týmu projektu Mezi renesancí a barokem: filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

- od října 2013 dosud: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- duben–srpen 2013: Spolupráce s FLÚ AV ČR, v. v. i., na edici Komenského korespondence v rámci projektu Cultures of Knowledge

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

- 2010–2012: Gymnázium Praha 9; výuka všeobecné latiny

- 2004–2006: Vzdělávací centrum AZ Smart; výuka latiny pro mediky; přednášky z latinského medicínského názvosloví

Pedagogická činnost

- od října 2013 dosud: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- 2010–2012: Gymnázium Praha 9; výuka všeobecné latiny

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

- 2006–2007: Gymnázium Pod Vyšehradem; výuka všeobecné latiny

- 2004–2006: Vzdělávací centrum AZ Smart; výuka latiny pro mediky; přednášky z latinského medicínského názvosloví

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- antická, především starořecká hudba

- studium dochovaných hudebně-teoretických spisů

- korespondence J. A. Komenského a jeho přátel

Granty a mezinárodní projekty

- Grant podporovaný GA UK: Pseudo-Plútarchos O Hudbě; výstupem bude vydání překladu a komentáře spisu v nakladatelství OIKOYMENH (2014–2015).

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

- listopad 2013: přednáška s názvem Hudba starověkého Řecka a Říma v rámci Dne latiny pořádané FF UK

- duben 2013: přednáška na HAMU v rámci cyklu Dějiny hudby (Antická hudba)

Bibliografie

Monografie

- Pseudo-Plútarchos O hudbě. Úvod, překlad a komentář. Praha: OIKOYMENH. [v tisku]

Studie

- Svatá Apolena, patronka zubních lékařů. LKS, 2012, 22, 2, p. 32–33.

- Postava pěvce v řecké mytologii. In Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha, 2013, p. 153–155.

Recenze

- Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení [The Work of Erasmus in European Thought, Yesterday and Toda], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-301-1. Acta Comeniana, 27 (2013), p. 201–203. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- Apofthegmata – výroky a příběhy pouštních otců. Svazek I, II. Z řeckého a latinského originálu přeložil a komentářem opatřil Jiří Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000, 2005. Auriga – ZJKF,  2008, 50, p. 132–133.

- Černý, M. K. Hudba antických kultur. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. Hudební věda, 2007, 44, p. 361–363.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- 2. 8.–12. 8. 2014: Seminars on Ancient Greek Literature and Culture in Delphi

- listopad 2009: EUROPAEUM Classics Colloquium in Prague, diskuse na téma Did Symmachus learn Greek? (Mgr. Ivan Prchlík).

- listopad 2007: EUROPAEUM Classics Colloquium in Oxford; příspěvek s názvem Pseudo-Plutarch's Dialogue On Music: A Compilation or a Literary Work?

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign