Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČRMgr. Marcela Slavíková, Ph.D.

Editorka latinských spisů J. A. Komenského; antická, především starořecká hudba; humanistická poezie složená v klasické řečtině

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 13.–16. 3. 2018: COST-Action IS 1310 Training School 'EMLO on the road', Tallinn; školení o práci s digitální databází EMLO, The Comenius Catalogue.

- říjen 2009 – září 2014: Filosofická fakulta UK,  Ústav řeckých a latinských studií – externí doktorské studium; obhajoba disertační práce 8. 9. 2014

- srpen/září 2013: Studijní stáž na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani 

- září 2009:  FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – doktorská zkouška

- 2006–2009: FF UK,  Ústav řeckých a latinských studií – interní doktorské studium, obor Řecká literatura; téma disertační práce: Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy

- srpen 2001: JACT Summer School in Ancient Greek, Bryanston School, Blandford, Dorset, Great Britain.

- 1999–2006: FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – magisterské studium; diplomová práce: Pseudo–Plútarchos O hudbě – úvod, překlad a komentář

Přehled zaměstnání

- od dubna 2014 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i., členka týmu projektu Mezi renesancí a barokem: filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

- od září 2016 dosud: Gymnázium Na Zatlance; vedení semináře z latiny

- říjen 2013 – červen 2016: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- duben–srpen 2013: Spolupráce s FLÚ AV ČR, v. v. i., na edici Komenského korespondence v rámci projektu Cultures of Knowledge

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

- 2010–2012: Gymnázium Praha 9; výuka všeobecné latiny

- 2004–2006: Vzdělávací centrum AZ Smart; výuka latiny pro mediky; přednášky z latinského medicínského názvosloví

Pedagogická činnost

- od září 2016 dosud: Gymnázium Na Zatlance; vedení semináře z latiny

- říjen 2013 – červen 2016: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- 2010–2012: Gymnázium Praha 9; výuka všeobecné latiny

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

- 2006–2007: Gymnázium Pod Vyšehradem; výuka všeobecné latiny

- 2004–2006: Vzdělávací centrum AZ Smart; výuka latiny pro mediky; přednášky z latinského medicínského názvosloví

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- antická, především starořecká hudba; studium dochovaných hudebně-teoretických spisů

- korespondence J. A. Komenského a jeho přátel

- humanistická poezie složená v klasické řečtině

Granty a mezinárodní projekty

- od 2016 dosud: Účast na mezinárodním projektu The Hellenizing Muse; poezie v českých zemích složená v klasické řečtině.

- od 2016 dosud: Účast na projektu GA ČR Podoby humanismu v českých zemích (1469–1622); poezie psaná řecky.

- od dubna 2014 dosud: Účast na projektu GA ČR Mezi renesancí a barokem: filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext; práce na latinské edici Komenského korespondence.

- 2014–2015: Grant podporovaný GA UK: Pseudo-Plútarchos O Hudbě; výstupem bude vydání překladu a komentáře spisu v nakladatelství OIKOYMENH.

Bibliografie

Monografie

- Rotterdamský, E. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28. Úvodní studie, překlad a komentář. Praha: Academia, 2018. [V tisku.].

- Pseudo-Plútarchos. O hudbě. Úvod, překlad a komentář. Praha: OIKOYMENH, 2015. ISBN 978-80-7298-505-0.

Edice

- Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/I: Korespondence. Praha: Academia, 2018. [V tisku.].

- Lelková, I. – Slavíková, M. "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 63–92.

Studie

- Komenského myšlenky o hudbě. [Comenius's thoughts on music.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 211–232. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Principy starořecké hudební teorie a praxe. In Pseudo-Plútarchos. O hudbě. Praha: OIKOYMENH, 2015, p. 73–85. ISBN 978-80-7298-505-0.

- Postava pěvce v řecké mytologii. In Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat: Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha, 2013, p. 153–155.

Recenze

- (rec.). Blahoslav, Jan. Musica. Eds. P. Daněk – J. K. Kroupa; Petr Daněk, Blahoslavova Musica (1569): nejstarší kompletně dochovaná učebnice hudební teorie v českém jazyce. Praha, 2016. ISBN 978-80-87773-37-6. Acta Comeniana, 30 (2016). [V tisku.].

- (rec.). Barker, A. Ancient Greek Writers on their Musical Past: Studies in Greek Musical Historiography. Pisa – Roma: Fabrizio Serra (Syncrisis, 1) 2014. ISBN 978-88-6227-689-4. Listy filologické, 89 (2016), 3–4, p. 485–487.

- (rec.). Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. [The Work of Erasmus in European Thought, Yesterday and Toda], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-301-1. Acta Comeniana, 27 (2013), p. 201–203. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Apofthegmata – výroky a příběhy pouštních otců. Svazek I, II. Z řeckého a latinského originálu přeložil a komentářem opatřil Jiří Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000, 2005. Auriga – ZJKF,  50 (2008), p. 132–133.

- (rec.). Černý, M. K. Hudba antických kultur. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. Hudební věda, 44 (2007), p. 361–363.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského. Příspěvek na konferenci Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace: Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona, Praha, 30. 11.–2. 12. 2017, FF UK.

- Hudba starověkých Řeků. Přednáška v rámci Dne latiny 2017, Praha, 23. 11. 2017, Ústav řeckých a latinských studií FF UK.

- Vir non vulgari eloquentia: Joachim Hübner's Elegance of Expression. International Workshop Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe: From Humanist Correspondence to Scholarly Journal, Praha, 19.–20. 10. 2017, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

Svědectví starořeckých hudebně-teoretických spisů. Seminář ALFA, Praha, 12. 11. 2016, ÚŘLS FF UK.

- Hudba starověkého Řecka. Přednáška v rámci Dne latiny 2015, Praha, 24. 11. 2015, FF UK.

- Seminars on Ancient Greek Literature and Culture in Delphi, 2.–12. 8. 2014.

- Hudba starověkého Řecka a Říma. Přednáška v rámci Dne latiny 2013, Praha, 11. 11. 2013, FF UK.

- Přednáška v rámci cyklu Dějiny hudby (Antická hudba), Praha, duben 2013, HAMU.

- Diskuse na téma Did Symmachus learn Greek? (Mgr. Ivan Prchlík). EUROPAEUM Classics Colloquium, Praha, listopad 2009.

- Pseudo-Plutarch's Dialogue On Music: A Compilation or a Literary Work? EUROPAEUM Classics Colloquium, Oxford, listopad 2007.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019