Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

 • REASSEMBLING THE REPUBLIC OF LETTERS IN THE DIGITAL AGE
  reassembling-the-republic-of-letters-in-the-digital-age

  Standards, Systems, Scholarship

  Book launch
  17 October 2019
  2.00 pm

  Institute of Philosophy
  Czech Academy of Sciences
  Meeting room, 1st floor  The book will be introduced by one of the editors and co-authors Prof. Howard Hotson (University of Oxford).

  Photogallery is here.

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČRMgr. Marcela Slavíková, Ph.D.

Editorka latinských spisů J. A. Komenského; antická, především starořecká hudba; humanistická poezie složená v klasické řečtině

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 13.–16. 3. 2018: COST-Action IS 1310 Training School 'EMLO on the road', Tallinn; školení o práci s digitální databází EMLO, The Comenius Catalogue.

- říjen 2009 – září 2014: Filosofická fakulta UK,  Ústav řeckých a latinských studií – externí doktorské studium; obhajoba disertační práce 8. 9. 2014

- srpen/září 2013: Studijní stáž na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani 

- září 2009:  FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – doktorská zkouška

- 2006–2009: FF UK,  Ústav řeckých a latinských studií – interní doktorské studium, obor Řecká literatura; téma disertační práce: Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy

- srpen 2001: JACT Summer School in Ancient Greek, Bryanston School, Blandford, Dorset, Great Britain.

- 1999–2006: FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – magisterské studium; diplomová práce: Pseudo–Plútarchos O hudbě – úvod, překlad a komentář

Přehled zaměstnání

- od dubna 2014 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i., členka týmu projektu Mezi renesancí a barokem: filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

- od září 2016 dosud: Gymnázium Na Zatlance; vedení semináře z latiny

- říjen 2013 – červen 2016: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- duben–srpen 2013: Spolupráce s FLÚ AV ČR, v. v. i., na edici Komenského korespondence v rámci projektu Cultures of Knowledge

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

- 2010–2012: Gymnázium Praha 9; výuka všeobecné latiny

- 2004–2006: Vzdělávací centrum AZ Smart; výuka latiny pro mediky; přednášky z latinského medicínského názvosloví

Pedagogická činnost

- od září 2016 dosud: Gymnázium Na Zatlance; vedení semináře z latiny

- říjen 2013 – červen 2016: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- 2010–2012: Gymnázium Praha 9; výuka všeobecné latiny

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

- 2006–2007: Gymnázium Pod Vyšehradem; výuka všeobecné latiny

- 2004–2006: Vzdělávací centrum AZ Smart; výuka latiny pro mediky; přednášky z latinského medicínského názvosloví

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- antická, především starořecká hudba; studium dochovaných hudebně-teoretických spisů

- korespondence J. A. Komenského a jeho přátel

- humanistická poezie složená v klasické řečtině

Granty a mezinárodní projekty

- od 2016 dosud: Účast na mezinárodním projektu The Hellenizing Muse; poezie v českých zemích složená v klasické řečtině.

- od 2016 dosud: Účast na projektu GA ČR Podoby humanismu v českých zemích (1469–1622); poezie psaná řecky.

- od dubna 2014 dosud: Účast na projektu GA ČR Mezi renesancí a barokem: filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext; práce na latinské edici Komenského korespondence.

- 2014–2015: Grant podporovaný GA UK: Pseudo-Plútarchos O Hudbě; výstupem bude vydání překladu a komentáře spisu v nakladatelství OIKOYMENH.

Bibliografie

Monografie

- Rotterdamský, E. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28. Úvodní studie, překlad a komentář. Praha: Academia, 2018. [V tisku.].

- Pseudo-Plútarchos. O hudbě. Úvod, překlad a komentář. Praha: OIKOYMENH, 2015. ISBN 978-80-7298-505-0.

Edice

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (podíl na edici latinských dopisů).

- Lelková, I. – Slavíková, M. "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 63–92.

Studie

- Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského. [Recte enim a Nasone tuo scriptum est: Ovid in the Works of Erasmus.]. Auriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 61 (2019), 1 (2019), p. 111–131.

- Komenského myšlenky o hudbě. [Comenius's thoughts on music.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 211–232. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Principy starořecké hudební teorie a praxe. In Pseudo-Plútarchos. O hudbě. Praha: OIKOYMENH, 2015, p. 73–85. ISBN 978-80-7298-505-0.

- Postava pěvce v řecké mytologii. In Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat: Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha, 2013, p. 153–155.

Recenze

- (rec.). Blahoslav, Jan. Musica. Eds. P. Daněk – J. K. Kroupa; Petr Daněk, Blahoslavova Musica (1569): nejstarší kompletně dochovaná učebnice hudební teorie v českém jazyce. Praha, 2016. ISBN 978-80-87773-37-6. Acta Comeniana, 30 (2016). [V tisku.].

- (rec.). Barker, A. Ancient Greek Writers on their Musical Past: Studies in Greek Musical Historiography. Pisa – Roma: Fabrizio Serra (Syncrisis, 1) 2014. ISBN 978-88-6227-689-4. Listy filologické, 89 (2016), 3–4, p. 485–487.

- (rec.). Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. [The Work of Erasmus in European Thought, Yesterday and Toda], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-301-1. Acta Comeniana, 27 (2013), p. 201–203. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Apofthegmata – výroky a příběhy pouštních otců. Svazek I, II. Z řeckého a latinského originálu přeložil a komentářem opatřil Jiří Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000, 2005. Auriga – ZJKF,  50 (2008), p. 132–133.

- (rec.). Černý, M. K. Hudba antických kultur. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. Hudební věda, 44 (2007), p. 361–363.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského. Příspěvek na konferenci Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace: Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona, Praha, 30. 11.–2. 12. 2017, FF UK.

- Hudba starověkých Řeků. Přednáška v rámci Dne latiny 2017, Praha, 23. 11. 2017, Ústav řeckých a latinských studií FF UK.

- Vir non vulgari eloquentia: Joachim Hübner's Elegance of Expression. International Workshop Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe: From Humanist Correspondence to Scholarly Journal, Praha, 19.–20. 10. 2017, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

Svědectví starořeckých hudebně-teoretických spisů. Seminář ALFA, Praha, 12. 11. 2016, ÚŘLS FF UK.

- Hudba starověkého Řecka. Přednáška v rámci Dne latiny 2015, Praha, 24. 11. 2015, FF UK.

- Seminars on Ancient Greek Literature and Culture in Delphi, 2.–12. 8. 2014.

- Hudba starověkého Řecka a Říma. Přednáška v rámci Dne latiny 2013, Praha, 11. 11. 2013, FF UK.

- Přednáška v rámci cyklu Dějiny hudby (Antická hudba), Praha, duben 2013, HAMU.

- Diskuse na téma Did Symmachus learn Greek? (Mgr. Ivan Prchlík). EUROPAEUM Classics Colloquium, Praha, listopad 2009.

- Pseudo-Plutarch's Dialogue On Music: A Compilation or a Literary Work? EUROPAEUM Classics Colloquium, Oxford, listopad 2007.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019