Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

 • REASSEMBLING THE REPUBLIC OF LETTERS IN THE DIGITAL AGE
  reassembling-the-republic-of-letters-in-the-digital-age

  Standards, Systems, Scholarship

  Book launch
  17 October 2019
  2.00 pm

  Institute of Philosophy
  Czech Academy of Sciences
  Meeting room, 1st floor  The book will be introduced by one of the editors and co-authors Prof. Howard Hotson (University of Oxford).

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČRMgr. Iva Lelková, Ph.D.

foto Mgr. Iva Lelková, Ph.D.

Účastní se mezinárodního projektu Cultures of Knowledge  ve spolupráci Oddělení pro komenilologii a intelektuální dějiny raného novověku a Oxford University, jehož součástí je i vytvoření elektronické databáze korespondence Jana Amose Komenského.

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 27.9.–23.10. 2015: Short Term Scientific Mission pro mladé vědce sponzorované z grantu COST, Density Design Reasearch Lab na Politecnico di Milano, spolupráce na vizualizacích dat z raně novověké učenecké korespondence, vytvoření tutorialu pro úpravu metadat atd.

- 2009–2010: Fulbrightovo stipendium na History Department Stanford University, CA, USA, spolupráce na projektu Mapping the Republic of Letters

- 2007: Wien – Aktion Forschungsstipendium, Rakousko – 2 měsíce, výzkumný pobyt

- 2006–2011: Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity v Praze – doktorské studium, obor Filosofie a dějiny přírodních věd, disertační práce: Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho vliv v českých zemích

- 2004–2005: Universität Konstanz, Německo – Erasmus stipendium

- 2000–2006: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor Historie – Filozofie, magisterská práce: Když dva dělají totéž... John Wilkins (1614–1672), Athanasius Kircher (1602–1680) a jejich obraz vesmíru

Přehled zaměstnání

- od 2015 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

- od 10/2010 – 2014: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, Výzkumný pracovník v rámci mezinárodního projektu Cultures of Knowledge

- 2009–2010: spolupráce na projektu Stanford University Mapping the Republic of Letters, který se zabývá počítačovými vizualizacemi historických dat

- 2008–2009: vědecký pracovník na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK, Výzkumný záměr ve spolupráci s CTS UK: MSM 21620845 Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti

Pedagogická činnost

- Zimní semestr 2012/2013 Intelektuální dějiny – metody a východiska, semestrální kurz na FF ZČU v Plzni

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- dějiny raně novověkého vědění a vědy, intelektuální dějiny, dějiny idejí, sociologie a antropologie vědy, filosofie vědy, vizualizace historických dat

Účast na grantových projektech

- 2014: roční grant Nové přístupy v bádání o J. A. Komenském v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR (řešitel).
- 2014–2018: účast na grantovém projektu centra excelence č. 14-37038 G panelu č. P401 Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

- 2014–2018: účast na grantovém projektu COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe's intellectual history

- 2012–2015: účast na bilaterálním mezinárodním projektu Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi, druhá strana: University of Oxford (financováno z Programu institucionální podpory mezinárodní spolupráce AVČR, č. M300091202

Granty a mezinárodní projekty

- 2014: roční grant Nové přístupy v bádání o J. A. Komenském v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR

- 2009–2010: grant GA UK 259164/2009: Měnící se obraz vědce jako sociálního typu v raném novověku

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

- 26.–27. 11. 2015: Visualization of Athanasius Kircher (1602-1680) correspondence – Problems and Questions, Jesuit science from a digital perspective. The Jesuit Science Network, Wuppertal (Německo)

- 7.–9. 5. 2015: Eclipses, comets and stars: astronomical observations in correspondence of Athanasius Kircher (1602-1680), Observing – Depicting – Disseminating, The Scientific Perspective in the Modern Period, Graz (Rakousko)

- 29. 7. 2013: The Epistolary Networks of Jan Amos Comenius (1592-1670) and Athanasius Kircher (1602-1680), Digital Prosopographies Meeting (Workshop, St Anne's College, University of Oxford)

- 26.–29. 9. 2012: Intellectual Networks in Early Modern Czech Lands: Interactions between Correspondence Networks of Athanasius Kircher (1602-1680) and Philipp Jacob Sachs von Lewenheim (1627–1672) in the Czech Lands, European Networks in the Baroque Era, Vienna-Josephinum

- 16.–18. 3. 2011: Iva Lelkova and Suzanne Sutherland: Princes, Courtiers, and Scholars: Athanasius Kircher's Correspondence Network, 1632-1680, Mapping the Republic of Letters, Giorgio Cini Foundation, San Giorgio Maggiore, Venice, Italy

- 12.–14. 3. 2010: Athanasius Kircher and his Jesuit Network, Columbia History of Science Group Annual Meeting at Friday Harbor Laboratories, WA, USA

Domácí přednášky a referáty

- 19.- 20. 10. 2017: Cur in vernaculam nostram scripserim quaesis?: Some remarks on practice of language usage in Athanasius Kircher's correspondence, International Workshop - Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe. From Humanist Correspondence to Scholarly Journal, Prague.

- 5. 11. 2014: Digitální analýza a vizualizace raně novověké učenecké korespondence, workshop, Pardubice – Katedra filosofie UPce

- 20. 5. 2014: Athanasius Kircher (1602-1680) a jeho kontakty v českých zemích, přednáška v rámci cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi, Praha - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 24. 4. 2014: Jak se stát slavným učencem - Athanasius Kircher (1602-1680) a sociální praxe raně novověké vědy, Olomouc- Katedra historie UP

- 24. 4. 2014: Raně novověká učenecká korespondence jako předmět digitální analýzy a vizualizace, Olomouc- Katedra historie UP

Bibliografie

Monografie

- Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim a přírodní filosofie v českých zemích 17. století. [Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim and Natural Philosophy in the 17th Century Czech Lands.]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. ISBN 978-80-7465-299-8.

- Sny o mnohosti světů: Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins (1614–1672) a jejich obraz vesmíru. Praha – Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-605-5.

Kapitola v monografii

- Beneš, Jiří – Klosová, Markéta – Lelková, Iva. Signatura 1 B b. [Signature 1 B b.]. In Beneš, J. et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum; Scriptorium, 2015, p. 31–92. ISBN 978-80-7036-448-2; 978-80-88013-15-0.

Edice a editované sborníky

-  Horský, Z. Koperník a české země: Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Hladký, V. – Hermann, T. – Lelková, I. (eds.). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-87-8.

Studie

- Lelková, I. – Sutherland, S. –  Findlen, P. Kircher's Bohemia: Jesuit Networks and Habsburg Patronage in the Seventeenth Century. [V přípravě.]

- Lelková, I. – Slavíková, M. "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 63–92.

- Sutherland, S. – Findlen, P. – Lelková, I. Etruscan Dreams: Athanasius Kircher, Medici Patronage, and Tuscan Friendships, 1633–1680. I Tatti Studies in the Italian Renaissance (2018). [Accepted.]

- Findlen, P. – Sutherland, S. – Lelková, I. A Jesuit's Letters: Athanasius Kircher at the Edges of his World. [V přípravě.]

- The Ebb and Flow of Blood. A Case Study on the Early Modern Analogy of Movement of Seawaters and the Circulation of Blood in the Human Body. Acta Comeniana, 28 (2014), p. 127–144. ISSN 0231-5955. ISBN 978-80-7007-445-9.

- Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670)]. In Hlaváčová, J. (ed.). Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha 24. 9. 2015: Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, p. 10–16. ISBN 978-80-904571-9-5.

- Jan Amos Komenský a role andělských entit v jeho díle. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 137–150. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Literární žánr snu jako myšlenkový experiment raně novověké vědy. Dějiny vědy a techniky, 3 (2014), p. 141–151.

- Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb (1627–1672) and his Role within Intellectual Networks of the Czech Lands. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 121–140. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

- Symboly a abeceda: Athanasius Kircher, William Warburton a rozluštění hieroglyfů, Kuděj, 2 (2011), p. 111–125.

- Poslední polyhistor? Přehled literatury k životu a dílu Athanasia Kirchera, Studia Comeniana et historica, 40 (2010), 83-84, p. 46–68.

- Filozofické myšlenky Cyrana z Bergeracu, Studia Comeniana et historica, 38 (2008), 80, s. 109–132.

Databáze

- Databáze korespondence Philippa Jakoba Sachse von Löwenheimb (1627–1672). The Cultures of Knowledge Project. Oxford, 2014. Dostupné z: http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/, 26.11.2014.

- Databáze korespondence Amanda Polana z Polansdorfu (1561–1610). The Cultures of Knowledge Project. Oxford, 2014. Dostupné z: http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/, 26.11.2014.

Recenze

- (rec.). Storchová, L. – Růžička, J. Věda/vědění. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2. DVT, 48 (2015), 2, p. 108–113.

- (rec.). Oliva Sabuco de Nantes Barrera. The True Medicine. Ed. and transl. Gianna Pomata.  Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2010. [The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series; 4.]. Acta Comeniana, 27 (2013). ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Roos, A. M. Web of Nature: Martin Lister (1639–1712), the first arachnologist. Leiden – Boston: Brill, 2011. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 232–236. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

Zprávy

- Zpráva o projektu Mapping the Republic of Letters Project. DVT, 43 (2010), 3, p. 220–222.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

-Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670)]: Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha 24. 9. 2015. [Poster.]
Náhled posteru zde.

- Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670).] In Hlaváčová, J. Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, p. 10–16. ISBN 978-80-904571-9-5.

- Squaring the Prague Circle of Mathematicians: The Practice of Scholarly Communication: Correspondence Networks between Central and Western Europe 1550–1700, Prague 18.–19. 9. 2014.

- Sen jako cesta do vesmíru od antiky na práh novověku: Antické tradice v renesančních a raně novověkých cestách do vesmíru. Antické tradice v renesanční kultuře, Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci, 19.–20. 2. 2013. Program konference zde.

- Role andělských entit v díle Athanasia Kirchera a J. A. Komenského. Komenský – myslitel harmonie, Pardubice, 12. – 13. 11. 2012

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019