Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČRMgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.

foto Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.

Externí pracovnice Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

2014–2018: spolupráce na grantu centra excelence: Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

místnostroom: 210a
telefontelephone: +420 221 183 252
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

- 2011–2015 – doktorské studium filosofie, FF UP. Doktorská práce: Filosofická východiska Komenského spisu Didactica magna obhájena v červnu 2015.

- 1998-2004: TF JČU, teologie a etika (Mgr.)

- 1993-1996: FF UK, andragogika (Bc.)

- 1988-1990: klasická filologie UJEP Brno

Přehled zaměstnání

- od r. 2014 – členka pracovní skupiny grantového projektu centra excelence č. 14-37038G panelu č. P401 Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, 2014–2018

- od r. 2008 dosud – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. – grantová agenda

- od r. 2008 dosud – lektorka jazyků na KTF UK

- 2005–2008: středoškolská učitelka, gymnasium Josefská, Praha 1

- 2003–2005: středoškolská učitelka, gymnasium Nad Štolou, Praha 6

Bibliografie

- Prudentia – virtus cardinalis. Uvážlivost jako základ Morálního světa J. A. Komenského. [Prudentia – Virtus Cardinalis. Prudence as the Basis of Comenius' Moral World.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 253–265. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Bohemian Lands. Acta Comeniana, 29 (2015), p. 137–168. ISSN 0231-5955.

- Šolcová, K. – Sousedík, S. Hilarius of Leitmeritz. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z:
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_558-1.

- Šolcová, K. – Sousedík, S. Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav. [encyklopedické heslo].  Basel, 2016. E. Dostupný z: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_557-1

- Šolcová, K. – Sousedík, S. Marci, Johannes Marcus. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z:
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_563-1.

- Aristotelian Principles of Comenius' Didactic. In Marčukova, S. – Mnich, R. (eds.). Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija: materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Sankt-Peterburg: Peteršule, 2016, p. 221–230. ISBN 978-5-85902-192-5. [Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija, Sankt-Peterburg, 03.06.2015-04.06.2015, RU].

- The History of Salvation or History as Gradual Progress? On Understanding John Amos Comenius' conception of history. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (eds.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016, p. 209–220. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 45 (2015), 93–94, p. 116–127. ISSN 0323-2220.

- Krásná církev v pojetí Jana Karafiáta. In Krása spasí svět. Červený Kostelec: Mervart, 2015, p. 161–174. ISBN 978-80-7465-180-9.

- Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Verlag Traugott Bautz, 2014. ISBN 978-3-88309-844-9.

- Cuhrová, N. – Severa, M. – Sousedík, S. – Šolcová, K. Vojtěch Šanda: O habituální milosti. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014. 131 s. Studijní texty Centra Aletti, 64. ISBN 978-80-7412-184-5.

- Vztah pojmů ars a natura ve spise Didactica Magna. In Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, p. 103–108. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2.

- Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues. In Nejeschleba, T. – Blum, R. (eds.). Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance: Proceedings from the Centre for Renaissance Texts conference: 24-26 April 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, p. 89–103. ISBN 978-80-244-4428-4. [Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, Olomouc, 24.04.2014-26.04.2014, CZ].

- Dmytro Čyževskyj a jeho heidelberská pozůstalost. Studia comeniana et historica, 42 (2012), 87–88, p. 78–94.

Účast na konferencích

- Jaká krása spasí svět: Mezinárodní kolokvium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (13.–14. 5. 2014). Příspěvek: Krásná církev v pojetí Jana Karafiáta.

- Patrizi – the Philosopher of Renaissance, Olomouc 24.–26. 4. 2014. Příspěvek: Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History. Ars historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues.

- Comenius Conference, Naarden and Amsterdam, 4.–6. 10 2013. Příspěvek: Comenius´ Understanding of History: Between Bossuet and Voltaire.

- Komenský myslitel harmonie: Pardubice, listopad 2012. Příspěvek: Vztah pojmů ars a natura ve spise Didactica magna.

Recenze prací K. Šolcové

- Stejskalová J. (rec.) Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Acta Comeniana, 29 (2015), p. 206–209. ISSN 0231-5955.

- Mnich R. (rec.) Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Studia Comeniana et historica, 44 (2014), 91–92, p. 260–261. ISSN 0323-2220.

- Beneš, J. (rec.). Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Listy filologické, 137 (2014), 3–4, p. 377–379.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019