Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedleMgr. Jan Čížek, Ph.D.

foto Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

Bývalý pracovník Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

2016–2018: Postdoktorské stipendium

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2010–2014: (Ph.D.) obor Filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

- 2008–2011: Studium v oblasti pedagogických věd, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

- 2008–2010: (Mgr.) obory Filozofie a Historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

- 2005–2008: (Bc.) obory Filozofie a Historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přehled zaměstnání

- od 07/2016 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze (postdoktorand)

- od 09/2015 dosud: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra filozofie (odborný asistent)

- od 01/2012 dosud: Centrum pro práci s renesančními texty, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (vědecký pracovník)

Pedagogická činnost

  • Na KFI FF Ostravské univerzity v Ostravě realizována výuka:

- Četba a interpretace filozofických textů (povinný předmět – typ A) – ZS 2015/2016, ZS 2016/2017, ZS 2017/2018
- Dějiny novověké filozofie (povinný předmět KS – typ A) – ZS 2015/2016, ZS 2015/2016, ZS 2016/2017, ZS 2017/2018
- Pýcha rozumu - Osvícenský rozum a jeho kritika (povinný předmět – typ A) – ZS 2015/2016, ZS 2016/2017, ZS 2017/2018
- Utopické myšlení v dějinách filozofie – LS 2016/2017, LS 2017/2018

  • Na KFI FF Univerzity Palackého v Olomouci realizovány kurzy:

- Filosofie od Augustina po Machiavelliho (povinný předmět – typ A) – ZS 2013/2014; ZS 2014/2015; ZS 2015/2016
- Filosofie vrcholné renesance a raného novověku (povinný předmět – typ A) – LS 2013/2014; LS 2014/2015
- Osobnost J. A. Komenského (povinně volitelný předmět – typ B) – LS 2010/2011; ZS 2011/2012
- Obecná porada o nápravě věcí lidských J. A. Komenského (povinně volitelný předmět – typ B) – LS 2011/2012

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

Renesanční a raně novověká filozofie, filozofie osvícenství, filozofická komeniologie, dějiny vědy, dílo Francise Bacona

Zahraniční pobyty

- 10/2017:  Vyučující v rámci programu Erasmus+ na Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

- 05/2016: Vedoucí české delegace (National Delegation Leader) a člen Mezinárodní poroty (International Jury) na Mezinárodní filozofické olympiádě (International Philosophy Olympiad) 2016 v Gentu (Belgie), 12.–15. 5. 2016, Web: http://www.ipo2016.be/

- 05/2015: Vedoucí české delegace (National Delegation Leader) a člen Mezinárodní poroty (International Jury) na Mezinárodní filozofické olympiádě (International Philosophy Olympiad) 2015 v Tartu (Estonsko), 12.–19. 5. 2015, Web: http://www.ipo2015.ee/

- 07/2014: Badatelský pobyt v Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amsterdamu a Muzeu a mauzoleu Komenského v Naardenu, Nizozemí.

- 05/2014: Vedoucí české delegace (National Delegation Leader) a člen Mezinárodní poroty (International Jury) na Mezinárodní filozofické olympiádě (International Philosophy Olympiad) 2014 ve Vilniusu (Litva), 15.–18. 5. 2014, Web: http://www.ipo2014.lt/

- 05/2013: Člen české učitelské delegace a Mezinárodní poroty (International Jury) na Mezinárodní filozofické olympiádě (International Philosophy Olympiad) 2013 v Odense (Dánsko), 15.–19. 5. 2013, Web: http://www.ipo2013.dk/

- 05/2012: Člen české učitelské delegace a Mezinárodní poroty (International Jury) na Mezinárodní filozofické olympiádě (International Philosophy Olympiad) 2012 v Oslu, 16.–20. 5. 2012, Web: http://www.ipo2012.no/

05/2011: Člen české učitelské delegace a Mezinárodní poroty (International Jury) na Mezinárodní filozofické olympiádě (International Philosophy Olympiad) 2011 ve Vídni, 26.–29. 5. 2011, Web: http://www.ipo2011.at/

Granty a stipendia

- 2015: Stipendium Nadačního fondu Františka Topiče

- 2014–2018: Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, GB14-37038G (člen řešitelského týmu)

- 2012–2013: Stipendium Husovy nadace

- 2012–2014: Projekt ESF OP VK Centrum pro práci s renesančními texty, CZ.1.07/2.3.00/20.0026, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (člen řešitelského týmu)

- 2011: SGS-IGA, Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Palackého v Olomouci, Grantový projekt FF_2011_006: Johann Heinrich Alsted – prostředník mezi Franceskem Patrizim a J. A. Komenským? (hlavní řešitel)

Bibliografie

Monografie

- Komenský a Bacon: Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-265-3.

- The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, 233 s. [European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, ed. by B. Adamczewski; Vol. 15.]. ISBN 978-3-631-67873-2.

Odborné studie a články

- Comenius's Emendation of Society and its Limits. Studia Comeniana et Historica, 47 (2017), 97–98. [V tisku.]

- Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism. In ISNS Collection. Ed. By John Finamore and Tomáš Nejeschleba. London: Prometheus Trust. [V tisku.]

- The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius. Archivio di Filosofia, 84 (2016), 3, p. 177–185.

- Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 46 (2016), 95–96, p. 86–120.

- Čížek, J. a kol. John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií. Pro-Fil: Internetový časopis pro filosofii, 17 (2016), 2. p.  30–41.

- The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 61 (2016), p. 153–164.

- Petr Chelčický und Jan Amos Komenský: zwischen dem Gedanken der Gewaltfreiheit und der Konzeption einer universalen Toleranz. Acta Comeniana, 29 (2015), p. 41–60.

- The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature. Acta Comeniana 28 (2014), p. 51–93.

- On the eschatology of Consultatio catholica. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014), 91–92, p. 19–30.

- Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014) 91–92, p. 31–64.

- Patricius – Alstedius – Comenius: A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe. In Nejeschleba, T. – Blum, P. R. (eds.). Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, p. 370–384.

- Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 69–88.

- The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought. Czech and Slovak Journal of Humanities – Philosophica, 1 (2011), p. 49–59.

- Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl. Studia Comeniana et Historica, 40 (2010), 83–84, p. 21–45.

Recenze

- (rec.). J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (edd.). Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2448-0. Acta Comeniana, 28 (2014), p. 169–171.

- (rec.). Lima,M. The Book of Trees: Visualizing Branches of Knowledge. New York: Princeton Architectural Press, 2014. ISBN 978-1-61689-218-0. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014), 91–92, p. 272–273.

- (rec.). Floss, P. Meditace na rozhraní epoch [Meditations on the Turn of an Epoch]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-286-1. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 186–191.

- (rec.). Schäfer, Ch. – Voigt, U. (Hg.). Schriften zur Triadik und Ontodynamik : Memoria – Intellectus – Voluntas. Band 29. Frankfurt am Main, 2011. Studia Comeniana et Historica, 41 (2011), 85, p. 152–153.

Hesla v encyklopediích

- John Amos Comenius. In Encyclopedia of Renaissance Philosophy. [online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02848-4].

- Petr Chelčický. In Encyclopedia of Renaissance Philosophy. [online: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02848-4].

Ediční činnost

- Nejeschleba, T. a kol. (vyd.). Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. Brno: Centrum pro studium demokracie, 2013. ISBN 978-80-7325-331-8.

Odborné přednášky

- Přednáška Koncepce člověka v díle J. A. Komenského uskutečněná pro Jednotu filozofickou na Katedře filozofie, FF, Univerzity Palackého v Olomouci dne 30. března 2016.

- Přednáška Koncepce člověka v díle J. A. Komenského uskutečněná pro Oddělení pro komeniologii
a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze dne 9. listopadu 2015.

- Přednáška Člověk jako aktér reformy lidských věcí uskutečněná dne 5. 7. v rámci XXV. ročníku Letní filosofické školy konané v Dubu nad Moravou ve dnech 28. 6. až 5. 7. 2015.

- Přednáška Johann Heinrich Alsted – prostředník mezi Franceskem Patrizim a J. A. Komenským? uskutečněná pro Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze dne 12. března 2012.

- Přednáška Johann Heinrich Alsted – prostředník mezi Franceskem Patrizim a J. A. Komenským? uskutečněná pro Jednotu filozofickou na Katedře filozofie, FF, Univerzity Palackého v Olomouci dne 14. března 2012.

Popularizující přednášky

- Přednáška J. A. Komenský a jeho filosofie člověka uskutečněná pro Vysokoškolské katolické hnutí Brno dne 2. 12. 2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

- Přednáška Jan Amos Komenský – známý neznámý uskutečněná v rámci projektu ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/35.0011 „Univerzita Palackého - centrum vědy pro všechny"

o    dne 13. června 2013 za 5. základní škole v Šumperku (pro 8. a 9. ročník)
o    dne 4. června 2013 na Základní škole v Protivanově, okres Prostějov (pro 2. stupeň ZŠ)
o    dne 24. dubna 2013 na Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál (pro 8. a. 9. ročník)
o    dne 11. dubna 2013 na SOU opravárenském Králíky (pro nástavbové studium)
o    dne 9. dubna 2013 na Základní škole Bohuslavice u Konice (pro 6. – 9. ročník)
o    dne 8. dubna 2013 na Základní škole Karviná-Ráj (pro 8. a 9. ročník)
o    dne 2. dubna 2013 na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli (pro druhý ročník gymnázia).

- Přednáška Doktorské studium filosofie uskutečněná v rámci projektu UPdoc pro posluchače předmětu „Jak na doktorské studium 2" na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 22. března 2013.

 Účast na konferencích

- 11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky, pořádaný na Univerzitě Palackého v Olomouci ve dnech 13.–15. 9. 2017 (příspěvek „Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?" v rámci panelu The History of the Bohemian Reformation - Interdisciplinary Approaches).

- International Society for Neoplatonic Studies (ISNS 2017) 15th Annual Conference, pořádaná na Univerzitě Palackého v Olomouci ve dnech 14. – 16. 6. 2017 (příspěvek „Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism").

- The international conference Scientiae Padua 2017 pořádaná na Università degli Studi di Padova ve dnech 19. – 22. 4. 2017 (příspěvek „John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge").

- Renaissance Society of America Annual Meeting 2017, Chicago, IL, pořádaný ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2017 v Palmer House, Chicago, IL (příspěvek „John Amos Comenius and his Philosophy of Man").

- XXX. mezinárodní komeniologické kolokvium na téma Fines – Limes – Termini, Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem pořádané Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě spolu s Unií Comenius a ve spolupráci s Filosofickým ústavem a Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., v Praze ve dnech 12. a 13. října 2016 v Uherském Brodě. (Referát „Komenského náprava společnosti a její limity").

- The international conference Scientiae Oxford 2016 pořádaná na St Anne's College, University of Oxford ve dnech 5.–7. 7. 2016. (příspěvek „The Concept of Man in the Works of John Amos Comenius").

- The international conference Epistolary Cultures: Letters and Letter-writing in Early Modern Europe pořádaná Department of English and Related Literature University of York ve dnech 18.–20. 3. 2016 v Yorku (Velká Británie). (příspěvek „Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence").

- Jahrestagung 2015: Lukas von Prag – der vergessene Reformator pořádané ve dnech 18.–21. 11. 2015 na Akademie Herrnhut für politische und kulturelle Bildung v Herrnhutu (Německo). (příspěvek „Petr Chelčický und Jan Amos Komenský: zwischen dem Gedanken der Gewaltfreiheit und der Konzeption einer universalen Toleranz").

- Renaissance Society of America Annual Meeting Berlin 2015 pořádaný RSA ve dnech 25.–28. 3. 2015 na Humboldt-Universität zu Berlin. (příspěvek „The Concept of Panaugia by Francesco Patrizi and John Amos Comenius").

- The international conference Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance pořádaná Centrem pro práci s renesančními texty na Katedře filozofie FF Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 24.–26. 4. 2014 (příspěvek „Patricius – Alstedius – Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe").

- Kolokvium III. Dies bibliographicus pořádané Oddělením pro dějiny starší české a evropské filosofie, FLÚ AV ČR, v. v. i, Collegiem Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR, v. v. i., a Oddělením pro studium a edici díla J. A. Komenského FLÚ AV ČR, v. v. i., dne 8. 3. 2013 v Praze (recenzní příspěvek „Pavel Floss, Meditace na rozhraní epoch, Brno 2012").

- Mezinárodní konference 21st Days of Frane Petrić – From Petrić to Bošković: Croatian Philosophers in the European Context pořádaná Croatian philosophical society ve dnech 26.–29. 9. 2012 na chorvatském ostrově Cresu (příspěvek „Johann Heinrich Alsted and John Amos Comenius: Two Cases of the Reception of Franciscus Patricius in Early Modern Central Europe").

- Konference na téma Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem pořádaná Katedrou filozofie FF UP v Olomouci dne 2. 12. 2011. (Referát „Přírodně-filosofický systém Franceska Patriziho").

- XVIII. mezinárodní komeniologické kolokvium na téma Komenský a soudobá politická teorie a praxe pořádané Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě, Filozofickým ústavem AV ČR, v. v. i., v Praze, Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP v Olomouci, Historickým ústavem a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy FF MU v Brně ve dnech 12. a 13. 10. 2011 v Uherském Brodě. (Referát „Myšlenka nenásilí a postoj k moci světa v Jednotě bratrské: Od Chelčického ke Komenskému").

- Mezinárodní konference na téma Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie pořádaná Katedrou filozofie FF UP Olomouc a Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, CMTF UP Olomouc ve dnech 5.–7. 10. 2011. (Referát „Pojetí svobody rozhodování v Komenského Obecné poradě o nápravě věcí lidských").

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020