Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Marie Kyralová

Emeritní pracovnice Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku.

Editorka Komenského latinských spisů, komentářů k nim a redakce komentářů v rámci souborné kritické edice J. A. Comenii Opera Omnia – Dílo J. A. Komenského (DJAK).
J. A. Komenský život a dílo; Komenského korespondence, použití citátů v Komenského spisech, četba Komenského.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1968: PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor latina - čeština, rigorozní zkouška

- 1956–1960: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor latina - čeština, diplomová práce Stylistický rozbor amsterodamských rozprav J. A. Komenského

Přehled zaměstnání

- 2003–II. 2009: Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského

- 1990–2000: ZVON, katolické nakladatelství, šéfredaktorka, redaktorka

- 1971–1990: Pedagogický ústav ČSAV (komeniologické oddělení)

- 1968–1971: Ústav pro jazyk český ČSAV (Kabinet pro vydávání díla JAK)

- 1961–1967: Památník národního písemnictví (dokumentace, Literární archiv)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Komeniologické výzkumy v domácích i zahraničních  knihovnách a archivech (Polsko, Německo, Maďarsko)

- J. A. Komenský, život a dílo

- edice Komenského latinských spisů,  komentáře k nim a redakce komentářů v rámci souborné kritické edice J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského (DJAK)

- Komenského korespondence, použití citátů v Komenského spisech, četba Komenského

Bibliografie

Studie

Stylistický rozbor amsterodamských rozprav J. A. Komenského (Univerzita Karlova Komenskému, Praha 1970, s. 155-176)

Comenius' Apologie seiner eigenen Latinität (AC 2, 1970, s.221-227)

Zur Frage der Lektüre von J. A. Komenský (AC 9,1991, s. 113-129)

Užití citátů u Komenského (SCetH 19, 1989, č.38, s.158-165)

Četba antických autorů na školách v době Komenského (SCetH 20, 1990, č. 41, s. 87-94)

Die Rhetorik Komenskýs im Kontext seiner Zeit (AC 8, 1989,s. 101-110)

Dva Poslové míru. Mírové ideje ve spisku Angelus pacis J. A. Komenského a N. Caussina (SCetH 11, 1981, č. 23, s. 108-120)

K vývoji vztahů mezi J. A. Komenským a J. V. Andreaem (SCetH 18, 1988, č. 35 - sborník, s.151-159)

Vliv pedagogických názorů Komenského na inaugurační řeč Jana Misalského (SCetH 20, 1990, č. 40, s.12-18)

Definice člověka u Komenského (SCetH 15, 1985, č.29 - sborník, s. 49-54)

Panegyricus Carolo Gustavo (Slavia 39, 1970, s. 611-615)

Zwei Versionen des Werks Lesnae excidium von Comenius (AC 7, 1987, s. 117-127)

Die erste Bericht von J. A. Comenius über  den Brand von Leszno im April 1656 (AC 17, 2003, s. 183- 189)

Die Voraussetzungen für die Erkenntnis des Werkes J. A. Komenskýs - spolu s M. Bohatcovou (AC 5, 1983, s. 119-132)

Osudy korespondence J.A. Komenského a předpoklady k její vědecké edici - spolu s M. Bohatcovou, M. Bečkovou a J. Hejnicem (SCetH 7, 1977, č. 17, s. 38-55)

Přehled korespondence Jana Amose Komenského - spolu s M. Bohatcovou, M. Bečkovou a J. Hejnicem (ČČM 147,1978, s. 29-55)

Komenského Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi a historické pozadí jeho vzniku.

Jan Amos Komenský, Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi (komentář). (Mezi Baltem a Uhrami, sborník k poctě Marty Bečkové, Filosofia, Praha 2006, s. 245-254.254-280)

Obraz člověka u Komenského (Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského (Univerzita Pardubice 2009, s.103-116)

Naše sestra Anežka – spolu s Dagmar Pohunkovou (Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice 2009) 94 s.

Sant Agnese di Praga (Roma: Paoline 2012)

Edice a komentáře v rámci Díla J. A. Komenského

- Johannis Lasitii nobilis Poloni Historiae De origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum liber octavus, qui est de moribus et institutis eorum. Sv. 9/II. Praha: Academia 2013 (podíl na komentáři).

Lesnae excidium. Sv. 9/II. Praha: Academia 2013 (edice a komentář - spolu s M. Bečkovou).

Janualis rerum et verborum contextus. Sv. 15/IV. Praha: Academia 2011 (komentář)

Truchlivý I.II.III.IV.  Sv. 3. Praha: Academia 1978 (komentář)

Physicae synopsis. Sv. 12. Praha: Academia 1978 (komentář)

Panegyricus Carolo Gustavo. Sv. 13. Praha: Academia 1974 (edice a komentář)

Appendix Vestibuli. Sv. 13. Praha: Academia 1974 (edice a komentář, spolu s J. Bramborou)

Janua lingvarum. Sv. 15/I. Praha:Academia 1986 (komentář).

Recenze

Comenius' Heritage and Education of Man for 21st Century (AC 13, 1999, s. 204-207)

De rerum humanarum emendatione catholica...Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej v Bratislave ...(AC 15-16, 2002,s. 345-349)

Critical Edition of the Theophilus Publication by Johann Valentin Andreae (SCetH 67-70, s.250-251)

Martin Brecht, J. V. Andreae und Herzog August zu Braunschweig-Lüneburg. Ihr Briefwechsel und ihr Umfeld (AC 18, 2004, s. 294-298)

Nekrology

PhDr. Mirjam Bohatcová (AC 2007, s. )

Překlady

Svatý Augustin, O náboženském vyučování. In: Katechetické spisy, Praha: Krystal OP 2005, s. 12-16

Mirjam Bohatcová, Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Překlad latinských dedikací a předmluv. Praha, Karolinum 2005, s. 218-221, 268-270, 274-277, 279-280, 283-285,299, 301, 303-304, 359-362, 365-366

Bruno z Querfurtu, Život svatého Vojtěcha. Praha: Zvon 1996.

Bernhard Mayer, List Filipanům. List Filemonovi. Kostelní Vydří 2001.

Rudolf Hoppe, List Jakubův. Kostelní Vydří 2001.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020