Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

 • REASSEMBLING THE REPUBLIC OF LETTERS IN THE DIGITAL AGE
  reassembling-the-republic-of-letters-in-the-digital-age

  Standards, Systems, Scholarship

  Book launch
  17 October 2019
  2.00 pm

  Institute of Philosophy
  Czech Academy of Sciences
  Meeting room, 1st floor  The book will be introduced by one of the editors and co-authors Prof. Howard Hotson (University of Oxford).

  Photogallery is here.

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

732014
14:00
Přednáška

The Theory of Distinctions in Suárez and Descartes and the Mind-body Problem

Dr. Andrés L. Jaume (Universidad de las Islas Baleares)
-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

2052014
17:00
Přednáška

Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích

Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR)
-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


COLLEGIUM EUROPAEUM

Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení
FF UK & FLÚ AV ČR, v. v. i.

1262014
13:30
Přednáška

The Art of Combination in Alsted´s Transylvanian Works

Dr Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest)
-
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, přednáškový sál


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

2632015
14:00
Přednáška

Three Episodes in the Acceptance of Comenius in Japan and the Challenges of Comenius Study

Prof. Shinichi Sohma (Hiroshima Shudo University, Hiroshima, Japan)

Zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

2752015
17:00
Přednáška

Jan Hus a Martin Luther očima Jana Amose Komenského

PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)

Muzeum města Ústí nad Labem
Cyklus přednášek Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech, III. díl
462015
16:00
Přednáška

Contested Legacies of the Late Middle Ages: Reason, Mystery and Participation in Comenius and Baxter

Dr. Simon J. G. Burton (Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw)

Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

1162015
10:30
Přednáška

Dějiny české raně novověké liturgie jako historický problém

Dr. Nicolas Richard (Fondation Thiers, Paris)

Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

 
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Přednáška představí rozpracovaný projekt zaměřený na problematiku liturgických reforem v Čechách v 16. - 18. století. Cílem projektu není zkoumat liturgii pouze jako výraz sociálního, respektive politického řádu nebo jako reprezentaci, nýbrž zaměřuje se na liturgii jako určitou teorii a praxi, které měly vlastní pravidla a specifické cíle. Dosud chybí historický rozbor liturgie pražské katolické arcidiecéze v období před- a potridentském. Přednáška se zaměří mimo jiné na intelektuální rovinu, pokusí se konceptuálně navázat na studii Bruna Neveuho Érudition et religion a bude zkoumat učenecký přístup k liturgii v českém prostředí. Zároveň položí několik zásadních otázek. Jak současníci pohlíželi na liturgii? Je možné považovat pražskou liturgii za specifickou? Jaké místo zaujímá otázka liturgie v intelektuálních dějinách raně novověkých Čech?

15102015
14:00
Přednáška

Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky „knihy přírody“

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
-
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

9112015
13:30
přednáška

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

262016
14:00
Přednáška

Utopia in Ramon Llull’s Blanquerna

Prof. Francesc Torres Marí

zasedací místnost FLÚ AV ČR,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019