Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

732014
14:00
Přednáška

The Theory of Distinctions in Suárez and Descartes and the Mind-body Problem

Dr. Andrés L. Jaume (Universidad de las Islas Baleares)
-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

2052014
17:00
Přednáška

Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích

Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR)
-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


COLLEGIUM EUROPAEUM

Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení
FF UK & FLÚ AV ČR, v. v. i.

1262014
13:30
Přednáška

The Art of Combination in Alsted´s Transylvanian Works

Dr Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest)
-
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, přednáškový sál


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

2632015
14:00
Přednáška

Three Episodes in the Acceptance of Comenius in Japan and the Challenges of Comenius Study

Prof. Shinichi Sohma (Hiroshima Shudo University, Hiroshima, Japan)

Zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

2752015
17:00
Přednáška

Jan Hus a Martin Luther očima Jana Amose Komenského

PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)

Muzeum města Ústí nad Labem
Cyklus přednášek Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech, III. díl
462015
16:00
Přednáška

Contested Legacies of the Late Middle Ages: Reason, Mystery and Participation in Comenius and Baxter

Dr. Simon J. G. Burton (Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw)

Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

1162015
10:30
Přednáška

Dějiny české raně novověké liturgie jako historický problém

Dr. Nicolas Richard (Fondation Thiers, Paris)

Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

 
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Přednáška představí rozpracovaný projekt zaměřený na problematiku liturgických reforem v Čechách v 16. - 18. století. Cílem projektu není zkoumat liturgii pouze jako výraz sociálního, respektive politického řádu nebo jako reprezentaci, nýbrž zaměřuje se na liturgii jako určitou teorii a praxi, které měly vlastní pravidla a specifické cíle. Dosud chybí historický rozbor liturgie pražské katolické arcidiecéze v období před- a potridentském. Přednáška se zaměří mimo jiné na intelektuální rovinu, pokusí se konceptuálně navázat na studii Bruna Neveuho Érudition et religion a bude zkoumat učenecký přístup k liturgii v českém prostředí. Zároveň položí několik zásadních otázek. Jak současníci pohlíželi na liturgii? Je možné považovat pražskou liturgii za specifickou? Jaké místo zaujímá otázka liturgie v intelektuálních dějinách raně novověkých Čech?

15102015
14:00
Přednáška

Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky „knihy přírody“

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
-
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

9112015
13:30
přednáška

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

262016
14:00
Přednáška

Utopia in Ramon Llull’s Blanquerna

Prof. Francesc Torres Marí

zasedací místnost FLÚ AV ČR,
Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020