Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Na jevišti světa

Na jevišti světa

Na jevišti světa

Jan Amos Komenský a jeho doba


Při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského byla v roce 2022 v uherskobrodském muzeu zpřístupněna nová stálá expozice věnovaná jeho životu a dílu s názvem Na jevišti světa.

Evropa 16. a 17. století procházela značně složitým vývojem, který v sobě odrážel jak pokrok

vědění, tak i latentní konflikt mocenských a náboženských zájmů. V důsledku třicetileté války a následné náboženské perzekuce byl Komenský nucen opustit domov a ocitl se na jevišti světa. Stal se váženým učencem, autorem mnoha knih i reprezentantem českého exilu. Vynikl v mnoha oblastech, zejména jako reformátor výuky a vzdělávání. Jeho hlavním cílem byla však univerzální náprava vědění, náboženství a politiky.

Skrze Komenského osud a dílo lze lépe poznávat dějiny raného novověku a při tom se zamýšlet nad nadčasovými všelidskými otázkami promlouvajícími i k naší současnosti. Katalog chronologicky sleduje Komenského životní putování, popisuje tehdejší krizi ve společnosti a představuje Komenského rozsáhlé dílo a prostředky, kterými chtěl najít cestu k lepšímu světu.

Katalog lze objednat zde.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020