Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Ad majorem evidentiam

Ad majorem evidentiam

Ad majorem evidentiam

Literární reprezentace "zřejmého" v textech J. A. Komenského

 

Tato práce se věnuje pojmu evidence v textech J. A. Komenského. Není však úzce koncipovanou studií k dějinám pojmu, usiluje naopak o představení širokých kulturních podmínek, jež umožnily jeho konjunkturu. Nástup kategorie evidence chápe jako znak kulturní konstelace, v níž se protnuly hluboké gnozeologické transformace s nebývalým rozmachem literární kultury. Již svou etymologií odkazovala k vidění jako základnímu gnozeologickému principu, a konvenovala tak s raně novověkou favorizací empirie a autopsie, současně však zůstávala klasickou rétorickou kategorií, s jejíž pomocí mohl autor vizuální vjem efektivně sugerovat. Jednotlivé kapitoly zkoumající zdroje, nástroje a formy evidence vysvětlují, jak s pojmem v daných podmínkách pracoval Komenský. Ukazují, že evidenci vnímal nejen jako kategorii epistemologickou, nýbrž také textovou, a že ji užíval současně jako jeden z autoreferenčních nástrojů, s jejichž pomocí vymezoval svou pozici v silně diferencovaném a konkurenčním raně novověkém učeneckém prostředí.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019