Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Acta Comeniana 34 (LVIII)

Acta Comeniana 34 (LVIII)

Acta Comeniana 34 (LVIII)

International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

 

Svazek přináší pět studií domácích a zahraničních badatelů zaměřených na dějiny filosofie a intelektuální komunikace. Mimo jiné se jedná o studii Simona Burtona (University of Edinburgh) "Encyclopaedic Mirrors of the Soul: Comenius, Pinder and the Transformation of Cusan Optics", v níž autor zkoumá vliv Pinderovy kompilace Kusánského prací na Komenského dílo, širší kontext novoplatónské metafyziky a Komenského recepci optických metafor vědění (oko, zrcadlo, brýle aj.). Další z příspěvků z pera Marcely Slavíkové (Filosofický ústav AV ČR) "Vir non vulgari eloquentia: Joachim Hübner's Elegance of Expression" analyzuje devět rozsáhlých latinských dopisů Joachima Hübnera Komenskému a věnuje se jeho sofistikovanému latinskému stylu. Recenzní studie Věry Schifferové (Filosofický ústav AV ČR) kriticky rozebírá monografii Jana Čížka Komenský a Bacon, zatímco Martin Škára (Univerzita P. J. Šafárika, Košice) detailně diskutuje edici a překlad Leibnizova dialogu Pacidius Philalethi, který publikoval Jan Makovský. Recenzní rubrika zahrnuje pět dalších rozprav.

V angličtině a němčině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020