Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ZVÍDAVÍ MUŽI (BA I ŽENY) A JEJICH VÁŠNĚ: (BEZ)CENNÉ PŘÍRODNÍ KURIOZITY I „MOCNÉ LÉKY“ Z NOVÉHO SVĚTA V RANĚ NOVOVĚKÝCH ČESKÝCH ZEMÍCH

PhDr. Jana Černá, Ph.D.
(Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské university v Plzni)

přednáška
8. 3. 2018, 16.30
Zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Viz také pozvánku.

 

Ať už byla příroda Nového světa nazírána jako rajská, nebo naopak ďábelská, přitahovala v raném novověku pozornost mnohých jedinců: filosofů, vědců, vládců či jejich žen. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že české země byly intelektuální i empirické výzvě konfrontace s přírodou Nového světa výrazně vzdáleny, díky jejich četným vazbám na iberoamerické prostředí (na úrovni mocenské, politické a náboženské, ale i partikulární), můžeme nalézt mnohé stopy, svědčící o poměrně bohatých kontaktech s „radikální jinakostí" Nového světa. Do raně novověké střední Evropy tak proudily nejen (více či méně přesné) informace o podivuhodnostech exotické přírody, ale též její vizualizace a naturalia samotná.

Záměrem přednášky je jednak představit diskursy, v nichž byla příroda Nového světa v českých zemích reflektována a prezentována (cestopisná literatura, herbáře a korespondence botaniků, šlechtické kabinety kuriozit aj.) a poukázat na jejich případná lokální (středoevropská) specifika; stěžejní pozornost bude potom věnována americkým přírodninám v kontextu historia naturalis a materia medica. Touha poznávat a „sbírat" přírodu Nového světa bude přitom interpretována nejen jako projev dobové módy, individuální zvídavosti či vášně, ale též bude poukázáno na její pragmatické příčiny a praktické důsledky, které přispívaly k proměnám medicínské (potažmo celkově vědecké) praxe a později byly artikulovány v teoretické rovině.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign