Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

logo av cr F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Žluč pod nebesy. Jan Amos Komenský jako melancholik lásky

Mgr. Matouš Jaluška
(Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

přednáška
16. 12. 2016 od 14:00
zasedací místnost CMS
Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

 

(Faculty of "Artes Liberales", University of Warsaw)

Jan Amos Komenský působí v povědomí kulturní veřejnosti obvykle jako hrdina smutné postavy. Cílem přednášky je ukázat, že Komenského „truchlivost" není třeba číst jen jako důsledek těžkých časů. Pokud ji totiž uchopíme jako specifický druh raně novověké melancholie, budeme schopni lépe stanovit Komenského místo v tradici vernakulární filosofické tvorby raného novověku, v mnohém navazující na středověké podněty a v mnohém se od ní lišící. Na základě pozorného čtení vernakulárních spisů, zejm. Labyrintu, Truchlivých a torzovitých předválečných pokusů o encyklopedická díla, lze rekonstruovat vztah jejich pisatele ke světu, který se nabízí ke srovnání s Anatomií melancholie Roberta Burtona. Aplikace Burtonem zachyceného dobového diskursu o melancholii lásky pak dovoluje vztáhnout Komenského myšlení k vrcholně středověkému katalánskému mystikovi Ramonu Llullovi a objasnit tak poněkud některá specifika jeho vztahu ke Kristu.

Matouš Jaluška působí v Oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR, kde se věnuje zejména různým podobám dvorských fikcí. Ve své disertaci, dokončované na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, zkoumá konstrukci bezpečných výpovědí o lásce ve třech textových artefaktech ze závěru 13. století – v galicijských Cantigas de Santa Maria, v severofrancouzském Románu o Růži a v okcitánském tzv. „trubadúrském zpěvníku R".

Viz také pozvánku.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign