Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Zkušenost labyrintu v kontextu úvah o autentické a neautentické existenci. K Patočkovu výkladu Komenského spisu Labyrint světa a ráj srdce

24. 11. 2021
záznam z online přednášky
Věry Schifferové

Přednáška byla součástí tematického bloku věnovaného Janu Patočkovi.

La experiencia del laberinto en el contexto de las reflexiones sobre la existencia auténtica e inauténtica. Sobre la interpretación de Patočka a la obra de Comenio El laberinto del mundo y el paraíso del corazón.

IX. latinskoamerické fenomenologického kolokvium
(IX. Coloquio Latinoamericano de Fenomenología)
24. – 26. 11. 2021
Národní univerzita svatého Marka, Lima (Peru)

Program celého kolokvia ke stažení zde.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020