Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Vztah J. A. Komenského k M. J. Husovi

vztah-j-a-komenskeho-k-m-j-husovi

6. 7. 2022, 18.00
Slavnost k památce mistra Jana Husa

PhDr. Martin Steiner
(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.)

zve
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem

 

 

Přednáška se věnuje celoživotnímu vztahu J. A. Komenského k reformnímu působení M. Jana Husa. Komenský si u Husa cenil především jeho důrazu na život člověka – křesťana v souladu s vírou. Hus byl Komenskému morální autoritou a do značné míry i vzorem církevního reformátora.

plakat Hus_Steiner_Lysa_6.7.22

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020