Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

TŘI RANĚ NOVOVĚKÉ INSPIRACE KOMENSKÉHO MYŠLENÍ: ALSTED, BACON A HERBERT Z CHERBURY

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

přednáška
4. 10. 2018, 14.00
zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Viz také pozvánku.

Přednáška je koncipována jako shrnutí autorova výzkumu realizovaného v posledních letech, a to především v rámci postdoktorandského projektu Komenského projekt obnovy vědění v kontextu renesanční a raně novověké filosofie řešeného na Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR. Autor se ve svém příspěvku zaměří na tři známé, avšak dosud ne zcela prozkoumané zdroje Komenského filosofie. Nejprve bude představeno encyklopedické dílo herbornského učence Johanna Heinricha Alsteda jako jedna z možných inspirací Komenského raných metafyzických, přírodně-filosofických a pansofických pojednání. Dále bude pozornost věnována projektu obnovy vědění navrženému Francisem Baconem, jenž Komenského do významné míry ovlivnil, ale který nelze pro intelektuální vývoj Jana Amose považovat za natolik zásadní, nakolik byly impulsy vzešlé právě z reformovaného prostřední německého Herbornu. Do třetice bude pojednáno o filosofii Herberta z Cherbury, která se do Komenského myšlení rovněž promítla, zejména v ohledu na nauku o tzv. notiones/notitiae communes a metody jejich verifikace (introspekce a konsensus všeho lidstva). Přednáška však nijak neaspiruje otřást zavedenou interpretací filosofického myšlení Jana Amose Komenského ani zásadně přehodnotit význam jeho inspirací, spíše – a především – usiluje přispět několika novými střípky do mozaiky poznání bohatých a rozmanitých zdrojů Komenského myšlení.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign