Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Prezentace – Patočka a novoveká filozofia

patocka-a-novoveka-filozofia

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a Katedra filosofie a dějin filosofie FF UPJŠ v Košicích si Vás dovolují pozvat na prezentaci kolektivních monografií Patočka a grécka filozofia (2013), Patočka a novoveká filozofia (2014) a Patočka a filozofia 20. storočia (2015), které doplňuje sborník z mezinárodní filosofické konference Patočka a dejiny filozofie (2015). Na těchto publikacích s pracovníky Katedry filosofie a dějin filosofie FF UPJŠ spolupracovali také znalci Patočkova díla z Prahy, Brna, Olomouce, Katovic, Vídně a Bratislavy.

23. února 2016, 14:00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


Knihy uvedou: jiří beneš, vladimír leško, ivan chvatík, róbert stojka a věra schifferová.

_______________________

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach venuje rozsiahlemu Patočkovmu filozofickému odkazu mimoriadnu pozornosť už od svojho vzniku v roku 2007. V roku 2012 sa katedre podarilo získať grantový projekt APVV s názvom Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, do ktorého boli ako spolupracovníci zapojení viacerí špičkoví znalci Patočkovho diela z pracovísk v Prahe, Brne, Olomouci, Katoviciach, Viedni a Bratislave. Ako výsledok niekoľkoročnej práce v rámci tohto projektu vyšli postupne ako hlavné výstupy tri kolektívne monografie, ktoré sú pokusom zachytiť čo najkomplexnejšie Patočkov filozofický odkaz vo vzťahu ku kľúčovým postavám a problémom dejín filozofie. Ide o kolektívne monografie Patočka a grécka filozofia (2013), Patočka a novoveká filozofia (2014) a Patočka a filozofia 20. storočia (2015), ktoré dopĺňa zborník z medzinárodnej filozofickej konferencie s názvom Patočka a dejiny filozofie (2015).

R. Stójka

Patocka prezentace

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020