Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

J. A. K.: Komenský v kulturách vzpomínání

j-a-k-komensky-v-kulturach-vzpominani
výstava

 8. 9. 2020 – 21. 10. 2020
Galerie Věda a umění AV ČR
,
Národní 3, Praha 1

 

Viz také pozvánku.

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i., Vás srdečně zve na výstavu

J. A. K.
Komenský v kulturách vzpomínání

Výstava je jedním z příspěvků Akademie věd k letošnímu jubilejnímu roku 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Představí širší veřejnosti bádání o kulturách paměti a Komenském jako symbolické a kanonické figuře v kontextu společenských, politických, uměleckých a mediálních proměn 19. a 20. století. Výstava neusiluje o vytvoření a petrifikaci určitého obrazu Komenského, nýbrž naopak představí historickou proměnlivost a žánrovou diverzitu vzpomínání a forem kolektivní paměti.

Nad výstavou převzala záštitu předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

_________

Viz také příspěvek na www stránkách Akademie věd ČR.

2020 09_08_Komensky_a.jpg_220182286

 

 

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020