Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

logo av cr F zakladni_text_vedle

Aktuality

 • Cornelis J. Schilt – cyklus přednášek
  Linacre College, University of Oxford


  22. 5. 2019, 15.00
  – zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1

  "Beware that thou be not found wanting in this tryall": An introduction to Isaac Newton's chronological and prophetical studies

  24. 5. 2019, 13.00 – zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1

  Editing Isaac: the Newton Project as a scholarly digital edition

  29. 5. 2019, 15.00 – zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1

  The early modern prisca scientia and the foundations of modern science

  Centre for Formal Epistemology
  a
  Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

  Viz také pozvánku.

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka

definovat-a-kombinovat-komenskeho-projekt-posledniho-jazyka

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

prezentace knihy a přednáška
11. 4. 2019, 16.00
zasedací místnost CMS, 1. parto
Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Viz také pozvánku.

Jan Amos Komenský zaujímá v literatuře k dějinám hledání dokonalého jazyka zvláštní postavení: každý ho zmiňuje, téměř nikdo mu však nepřisuzuje zásadnější roli či originalitu. Cílem tohoto příspěvku bude ukázat, že Komenského projekt dokonalého jazyka v něčem originální byl, a sice ve svém spojení přísně racionalistického přístupu s hluboce eschatologickým, dokonce milenaristickým očekáváním. Přednáška proto nahlédne Komenského podnik jako logicko-teologický, a tímto prizmatem jej uvede do souvislostí intelektuálního prostoru raně novověké republiky učenců. Nejdůležitějším Komenského přímým inspirátorem se přitom ukáže být francouzský minorita Marin Mersenne, a to především svým „harmonickým", totiž kombinatorickým přístupem k hledání nejlepšího z možných jazyků. Hypotézou přednášky bude mimo jiné, že Komenský je historicky vůbec prvním autorem, který zařazuje kalkulace kombinatorické matematiky do pojednání o obecné jazykovědě. K jazyku jedniček a nul je zde samozřejmě ještě daleko, přesto – jak bude nastíněno – již v 16. a 17. století tak lze sledovat jakousi prehistorii úvah vrcholících v binárním počítačovém kódu, tomto současném „dokonalém jazyce" sui generis. V závěrečné části přednáška vyústí tam, kde dosahuje svého nejzazšího teologického horizontu i Komenského idea dokonalého jazyka: v eschatonu, tedy při posledních věcech. Dle Komenského již zní polnice sedmého anděla a milénium je na dosah, proto lze doufat v brzké naplnění i naší touhy po dokonalém jazyce. Svaté Písmo tento jediný, poslední a dokonalý jazyk přislibuje, domnívá se a dokládá to mnoha výmluvnými biblickými obrazy, neopouštěje přitom ani na okamžik své racionalistické pozice založené na požadavku kombinování definovaného, požadavku, který za svůj přijme i Leibniz.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign