Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

logo av cr F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Česká literatura pozdního humanismu (Poznámnky k základním tendencím a interpretačním problémům)

Prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
(Katedra české literatury a vědy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

přednáška
15. 11. 2017
14:00
zasedací místnost FLÚ
Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Přednáška se odrazí od současné situace literární vědy (historie), které dominuje pluralita metodologických přístupů (od vnitrotextových po kulturně historické); ta však zároveň komplikuje pokusy o syntetický obraz  literární periody. Autor navrhuje nahlížet na literaturu pozdního humanismu pomocí křížení několika hledisek – dobových funkcí textů ve společenské, politické, náboženské a kulturní praxi, prostřednictvím médií literární komunikace (tištěná kniha, tištěný leták, rukopis aj.), sociálních okruhů/polí (literární život městský, dvorský, univerzitní, církevní aj.), tematických dominant i žánrově-druhových oblastí. V zorném poli bude literatura v širokém slova smyslu (včetně literatury užitné, příležitostné, nábožensky vzdělavatelné, polemické). V centru pozornosti bude stát českojazyčná tvorba, ovšem  s vazbami na literaturu latinskou, příp. německou. Reflektována bude rovněž otázka periodizace, včetně  kategorie tzv. manýrismu.

Viz také pozvánku.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014 | webdesign