Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Redakce

Šéfredaktor / Editor-in-Chief:

Vladimír Urbánek (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Redaktoři / Editors:

Lucie Storchová (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Petr Pavlas (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Redakční rada / Editorial Board

Gábor Almási (Ludwig Boltzmann Institute, Innsbruck), Marta Bečková (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha), Bruno A. Bellerate (Roma), Jiří Beneš (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha), Marie-Elizabeth Ducreux (EHESS, Paris), Petr Dvořák (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc), Mark Greengrass (University of Sheffield), Tomáš Havelka (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha), Howard Hotson (University of Oxford), Markéta Klosová (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha), Tomáš Knoz (Filozofická fakulta MU, Brno), Antonín Kostlán (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha), Gerhard Michel (Düsseldorf), István Monok (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest), M. E. H. N. Mout (Universiteit Leiden), Tomáš Nejeschleba (Filozofická fakulta UP, Olomouc), Věra Schifferová (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha), Wilhelm Schmidt-Biggemann (Freie Universität, Berlin), Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha), Martin Svatoš (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha), Charles Webster (Oxford)

Adresa redakce / Address of the editors

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
ČR / Czech Republic
tel. +420 / 221 183 311
fax +420 / 222 220 108
e-mail: actacom(at)lorien.site.cas.cz

ISSN: 0231-5955

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020