Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Acta Comeniana 30 (LIV), 2016

ARTICLES / STUDIEN

Vojtěch HLADKÝ, The Concept non aliud in the Philosophy of Nicolas of Cusa
summary

Jiří MICHALÍK, Agrippa von Nettesheim between Magic and Humanism
summary

Gábor ALMÁSI, Machiavellian Propaganda and Advice after the Bohemian Revolt: The Case of Kaspar Schoppe
summary

Simon J. G. BURTON, Contested Legacies of the Late Middle Ages: Reason, Mystery and Participation in Jan Amos Comenius and Richard Baxter
summary

Tomáš MALÝ, The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet's Via vitae aeternae (1620)
summary

Petr PAVLAS, Jan Patočka's Transcendentalia and Categories on Jan Amos Comenius's Triadic System and Its Cusan Inspiration
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Blahoslav, Musica, Facsimile of the edition of 1569  (Marcela SLAVÍKOVÁ)

Johannes Bocatius, Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato, edited by Kees Teszelszky and Tóth Gergely  (Marta VACULÍNOVÁ)

Jan Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius  (Uwe VOIGT)

Pavel Heřmánek, Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská. Učenec a vizionářka v d obě t řicetileté války  (Eva HAJDINOVÁ)

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine, edited by Markéta Klosová, introduction and commentary by Tomáš Nejeschleba  (Lukáš LIČKA)

Eva Hajdinová, Z cesty své nesejdeme: Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století  (Markéta KŘÍŽOVÁ)

Simona Binková, Markéta Křížová et al., Ir más alláƒ... Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial española en la  temprana Edad Moderna  (Jana ČERNÁ)

Daniel Špelda, Pravda – dcera času. O původu ideje pokroku poznání  (Petr PAVLAS)

OBITUARIES / NEKROLOGE

In memoriam Dagmar Čapková (13 September 1925 – 24 May 2016)  (Jiří BENEŠ)

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020