Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Acta Comeniana 29 (LIII), 2015

ARTICLES / STUDIEN

Sandra BIHLMAIER, Platonism in Humanist Logic Textbooks of the Sixteenth Century: Melanchthon, Ramus and the Philippo-Ramists
summary

Jan ČÍŽEK, Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
summary

Jacques JOSEPH, Henry More: The Spirit of Nature as Imaginatio Dei
summary

Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswechsels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert
summary

Sergio García RODRÍGUEZ, Descartes on Drugs: The Limits of the Cartesian Intervention in Body and Mind
summary

Kateřina ŠOLCOVÁ, Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Bohemian Lands
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Kamil Boldan, Bořek Neškudla, Petr Voit, The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547
Lucie Storchová, Bohemian School Humanism and its Editorial Practices
(Jana KOLÁŘOVÁ)

Victor M. Salas – Robert L. Fastiggi (eds.), A Companion to Francisco Suárez (Andrés L. JAUME)

Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku (Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ)

Valentin Weigel – Sämtliche Schriften. Neue Edition, Vol. 10: Vom Ort der Welt. Scholasterium christianum (Martin ŽEMLA)

Simon J. G. Burton, The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter's Methodus Theologiae (Petr PAVLAS)

Iva Lelková, Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins a jejich obraz vesmíru (Daniel ŠPELDA)

Olga Fejtová, „Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Olga Fejtová, „A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme!" Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru (Martin NODL)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte, hrsg. von Hans-Otto Korth, Wolfgang Miersemann (Jan MALURA)

Fletcher DuBois – Hans-Peter Gerstner (eds.), Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg – Lehrer der Menschheit (Iveta MAREŠOVÁ)

Kateřina Šolcová, Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij (Jana STEJSKALOVÁ)

OBITUARIES / NEKROLOGE

„Zur Fülle des Wissens gehört die Menschlichkeit." In memoriam Klaus Schaller (V. SCHIFFEROVÁ)

In memoriam Radim Palouš (V. SCHIFFEROVÁ)

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020