Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Acta Comeniana 28 (LII), 2014

ARTICLES / STUDIEN

Jiří BENEŠ, Humanist Scholars on Authority of Their Latin Bible Translations
summary

Martin ŽEMLA, Valentin Weigel und seine Auslegungen der Genesis
summary

Jan ČÍŽEK, The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to His Concept of Nature
summary

Andrew L. THOMAS, Francis Daniel Pastorius and the Northern Protestant Transatlantic World
summary

Iva LELKOVÁ, The Ebb and Flow of Blood: A Case Study on the Early Modern Analogy of Movement of Seawaters and the Circulation of Blood in the Human Body
summary

Miroslav HANKE, Peter Crockaert on Self-Reference
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica – Europae lumina – Panegersia – Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schiff erová, Markéta Klosová, Lucie Storchová (Jan ČÍŽEK)

H.E.S. Woldring, Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis (Nicolette MOUT)

Markéta Růčková (ed.), „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče". Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618 (Michal SVATOŠ)

Jana Ratajová – Lucie Storchová, Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku (Karel ČERNÝ)

Zdeněk Hojda ‒ Eva Chodějovská (eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678‒1682 (Ondřej PODAVKA)

Pavel Marek, La embajada española en la corte imperial (1558–1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares (Jana ČERNÁ)

Veronika Čapská et al., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800 (Brandon MARRIOTT)

Iveta Nakládalová (ed.), Religion in Utopia: From More to the Enlightenment (Markéta KŘÍŽOVÁ)

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020