Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Acta Comeniana 25 (XLIX), 2011

ARTICLES / STUDIEN

Jan HERŮFEK, Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals
summary

Pál ÁCS, Pro Turcis and contra Turcos: Curiosity, Scholarship and Spiritualism in Turkish Histories by Johannes Löwenklau (1541–1594)
summary

Howard HOTSON, Arbor sanguinis, arbor disciplinarum: The Intellectual Genealogy of Johann Heinrich Alsted –– Part I. Alsted's Intellectual Inheritance
summary

Pierre-Olivier LÉCHOT, Between Ramism, Socinianism and Enthusiasm: The Intellectual Context of John Dury's Analysis Demonstrativa Sacrae Scripturae
summary

Jiří JUST, Neue Nachrichten über Johann Amos Comenius im Archiv von Matouš Konečný
summary

Mirjam DE BAAR, The Construction of a Spiritual Network: The Correspondence of Antoinette Bourignon (1616––1680)
summary

Marie RYANTOVÁ, Der Konvertit und Exulant Jiří Holík und seine antikatholischen Schriften
summary

Martina LISÁ, Der Homo migrans der Frühen Neuzeit. Die böhmischen Exulanten und die neuere deutsche Migrations- und Exilforschung
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Michael WIDMANN, Wege aus der Krise. Frühneuzeitliche Reformvision bei Johann Valentin Andreae und Johann Amos Comenius (U. Voigt)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 12/1–2: Kirchen- oder Hauspostille, Horst Pfefferl (Hrsg.) (M. Žemla)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 3: Rosenkreuzerschriften: Allgemeine Reformation der gantzen weiten Welt (1614) – Fama Fraternitatis R. C. (1614) – Confessio Fraternitatis R. C. (1615) – Chymische Hochzeit Christiani Rosencreütz (1616), Roland Edighoffer (Hrsg.);
Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 6: Schriften zur christlichen Reform: Invitatio Fraternitatis Christi ad Sacri Amoris Candidatos (I und II; 1617/18) – Christianae Societatis Imago (1620) – Christiani Amoris Dextera Porrecta (1620) – Verae Unionis in Christo
Jesu Specimen (1628), Frank Böhling (Hrsg.) (M. Žemla)

The Oxford Francis Bacon, Vol. XII: The Instauratio magna Part III: Historia naturalis et experimentalis: Historia ventorum and Historia vitae & mortis, Graham Rees with Maria Wakely (eds.) (D. Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Stanislav SOUSEDÍK, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern (T. Nejeschleba)

Howard LOUTHAN, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation (M. Šroněk)

Urszula AUGUSTYNIAK, Historia Polski 1572–1795 (M. Řezník)

Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky: Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632 (J. Miller)

Thomas KAUFMANN, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts (P. Hlaváček)

Mariusz PAWELEC, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629): Z dziejów protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Gábor ALMÁSI, The Uses of Humanism: Johannes Sambucus (1531–1584), Andreas Dudith (1533–1589), and the Republic of Letters in East Central Europe (L. Storchová)

Markéta KŘÍŽOVÁ, The Strength and Sinews of this Western World: African Slavery, American Colonies and the Eff ort for Reform of European Society in the Early Modern Era (V. Čapská)

Balázs TRENCSÉNYI – Márton ZÁSZKALICZKY (eds.), Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe (J. Hrbek)

Helga BLASCHEK-HAHN – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936–1977 (U. Voigt)

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019