Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Acta Comeniana 24 (XLVIII), 2010

ARTICLES / STUDIEN

Radmila PAVLÍČKOVÁ, Konfessionelle Polemik in der Begräbnishomiletik. Fünf Leichenpredigten des Kontroverspredigers Georg Scherer aus den Jahren 1583–1603
summary

Martin HOLÝ, Die Schulen der Brüderunität in Böhmen und Mähren als Objekt adliger Studieninteressen in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg
summary

Markéta RŮČKOVÁ, Textbooks at the Academy of Bremen at the Beginning of the 17th Century: New Evidence from the Bohemian Brethren Archives in Mladá Boleslav
summary

Mariola JARCZYKOWA, Christian Ambrosius Cochlevius – a Polish Disciple of Jan Amos Comenius
summary

Leigh T. I. PENMAN, Prophecy, Alchemy and Strategies of Dissident Communication: A 1630 Letter from the Bohemian Chiliast Paul Felgenhauer (1593–c. 1677) to the Leipzig Physician Arnold Kerner
summary

Petr GLOMBÍČEK, Cartesian Common Sense?
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Johannes Amos COMENIUS, Antisozinianische Schriften. Deutsche Übersetzung (M. Balázs)

Adam FIJAŁKOWSKI, Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego / Orbis pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius (M. Bečková)

Aleš PRÁZNÝ – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského (P. Zemek)

Charles WEBSTER, Paracelsus: Medicine, Magic and Mission at the End of Time (M. Žemla)

Maria Rosa ANTOGNAZZA, Leibniz: An Intellectual Biography (D. Špelda)

Petr DVOŘÁK – Jacob SCHMUTZ (eds.), Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath (P. R. Blum)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Kamil BOLDAN – Emma URBÁNKOVÁ, Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (M. Vaculínová)

Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa (T. Sterneck)

Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (N. Mout)

Noémi VISKOLCZ, Reformációs könyvek. Tervek az evangélikus egyház megújítására (M. Szentéteri)

Lech SZCZUCKI (Hrsg.), Faustus Socinus and his Heritage;
Martin Mulsow – Jan Rohls (Hrsg.), Socinianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenth-Century Europe (M. Rothkegel)

Lech SZCZUCKI, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Martin ROTHKEGEL (Hrsg.), Der Briefwechsel des Joachim Jungius (J. Smolka)

Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (P. Hrachovec)

Craig D. ATWOOD, The Theology of the Czech Brethren from Hus to Comenius (D. S. Larangé)

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století (M. Křížová)

Tomáš MALÝ, Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století (R. Pavlíčková)

Petr ZEMEK, Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě – Křesťanská víra v proměnách času (J. Kumpera)

Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku (J. Kadeřábek)

Martin HOLÝ – Jiří MIKULEC (eds.), Církev a Smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku (J. Wysmułek)

Silvia EVANGELISTI, Nuns: A history of Convent Life 1450–1700 (J. Zdichynec)

Johannes ARNDT – Esther-Beate KÖRBER (Hrsg.), Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit (1600–1750) (T. Rataj)

OBITUARIES / NEKROLOGE

Jiří Beneš, Werner Korthaase (4. 5. 1937 – 6. 5. 2008)

Martin Steiner, In memoriam Claudio Stroppa

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019