Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

 • 
  Acta Comeniana 34 (LVIII)

  Acta Comeniana 34 (LVIII)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  NOVINKA

  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2020

  zobrazit více
 • 
  Acta Comeniana 33 (LVII)

  Acta Comeniana 33 (LVII)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2019

  zobrazit více
 • 
  Acta Comeniana 32 (LVI)

  Acta Comeniana 32 (LVI)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2018

  zobrazit více
 • 
  Acta Comeniana 31 (LV)

  Acta Comeniana 31 (LV)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

  Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)
  Praha: Filosofia, 2017

  zobrazit více

Acta comeniana

Acta Comeniana jsou mezinárodní vědecký časopis pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, založený roku 1910 Jánem Kvačalou pod názvem Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského.   
V současnosti jej vydává FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., jednou ročně.

Acta Comeniana jsou otevřena příspěvkům komeniologickým a rovněž studiím z dějin filosofie, vědy a vědění, vzdělání, literatury, politického a náboženského myšlení raného novověku. Zvláštní nikoli však výlučná pozornost je věnována intelektuálním dějinám střední Evropy. Časopis se neuzavírá žádným metodologickým přístupům a vítá jak materiálové, tak interpretativní studie. Acta Comeniana tisknou příspěvky v angličtině, němčině a francouzštině a redakce je schopná zajistit kvalitní překlad českých textů do jednoho z těchto jazyků. Všechny příspěvky s výjimkou recenzí podléhají anonymnímu recenznímu řízení a jsou posuzovány dvěma odborníky.

Acta Comeniana jsou indexována v následujících vědeckých databázích: ERIH (European Reference Index for the Humanities), SCOPUS (Elzevier), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) a EBSCOhost Online Research Databases.

 ac logs_renew

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020